Finance

Aantal fusies in de zorg neemt sterk toe

Aantal fusies in de zorg neemt sterk toe

Het aantal fusies en overnames in de zorg is afgelopen jaar significant toegenomen. 2014 kende het grootste aantal transacties sinds 2008. Dat blijkt uit een marktanalyse van Boer & Croon Corporate Finance.

In 2014 hebben in totaal 63 transacties plaatsgevonden, 22 meer (+54 procent) dan in 2013, toen waren het er 41. Naar schatting ligt de totale waarde van de fusies en overnames in de zorgsector uit 2014 rond de anderhalf tot twee miljard euro. Dat meldt Consultancy.nl naar aanleiding van de marktanalyse van Boer & Croon.

Het aantal fusies en overnames waarbij private partijen betrokken waren, bleef vorig jaar nagenoeg gelijk. De financiële aandeel dat private partijen hebben bij fusies en overnames in de zorg vertoont hierdoor een sterke afname; van 49 naar 35 procent.

Veranderende zorgmarkt

Boer & Croon wijt de ontwikkelingen aan de grote veranderingen die momenteel in de zorg plaatsvinden. Sinds januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugd- en langdurige zorg. Tegelijkertijd voert het kabinet 1,3 miljard euro aan bezuinigingen door en wordt de intramurale zorg, de onafgebroken zorg in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, beperkt. 

"Private equity-partijen lijken als gevolg van de extra onzekerheid in de markt zich voornamelijk te richten op de randen van de sector (zoals medische toeleveranciers)", vertelt Dagmar Enklaar, healthcare specialist en partner bij Boer & Croon Corporate Finance. Het absolute aantal private equity transacties (22) bleef nagenoeg gelijk.

Ggz

In de marktanalyse van Boer & Croon Corporate Finance werd ook gekeken in welke sectoren van de zorgmarkt de transacties plaatsvonden. Vooral in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg), VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) en de ziekenhuissector is het aantal fusies en overnames toegenomen. De GGZ zag de grootste stijging in activiteit, van 5 procent in 2013 naar 17 procent in 2014. Net als in 2013 vonden de meeste transacties in 2014 plaats in de toelevering-sector, goed voor respectievelijk 38 procent  en 29 procent (2014) van het totale aantal.

2014 kende ook een aantal opvallende fusies en overnames, zowel in formaat als in betrokken partijen. Zo was GGZ-instelling Parnassia betrokken bij maar liefst drie transacties in 2014. Zij kochten Riagg Rijnmond en Reakten. Een fusie met sectorgenoot Antes ligt nog ter goedkeuring bij Nederlandse Zorgautoriteit. Een ander voorbeeld: de beursgenoteerde private equity speler Value8 nam een belang in Kersten Revalidatie Techniek. Tot slot kocht Medtronic voor 152 miljoen euro Sapiens SBS, actief op het gebied van hersenstimulaties.

Voor 2015 voorziet Boer & Croon een voortzetting van de trend. "Behoorlijk wat besluiten die in 2014 zijn genomen in de zorg, krijgen in 2015 nog effect", zegt een woordvoerster. "Wij verwachten dat het niveau waarop fusies en overnames plaatsvinden in ieder geval zal aanhouden."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top