ACTUEEL

WZH heeft tot mei om orde op zaken te stellen

Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) heeft van de Inspectie voor de Gezondheidszorg tot 17 mei de tijd gekregen om orde op zaken te stellen. De locatie WHZ Waterhof kwam in opspraak toen de vader van staatssecretaris Van Rijn alarm sloeg over de zorg die zijn dementerende vrouw er kreeg.

De oudere Van Rijn deed zijn verhaal op 4 november 2014 in het AD. "Soms is mijn vrouw niet verschoond. Dan staat ze even op en loopt de urine langs haar enkels. Ik ga altijd opgewekt naar haar toe, maar kom er vaak met een zwaar gemoed weer vandaan", zei de vader van de staatssecretaris.

Een week later stond de inspectie bij twee locaties van WZH op de stoep, bij de Waterhof en de Strijp. Op beide locaties constateerde de IGZ tekortkomingen in de medicatieveiligheid en het waarborgen van een veilige leefomgeving. "De huidige inzet van voldoende deskundig personeel bij de toenemend complexe zorg is kwetsbaar", stelde de inspectie vast.

Knelpunten

De mantelzorgers, cliëntenraadsleden, personeelsleden en het management met wie de inspectie heeft gesproken herkennen zich niet in het beeld, dat er sprake zou zijn van ernstige structurele tekortkomingen:

"De medewerkers, de mantelzorgers en de cliëntenraad schetsen allen hetzelfde beeld. Ze worden gehoord door het locatie management en er wordt gezocht naar oplossingen.  Ze geven aan dat de geleverde zorg voldoende is maar zien ook de knelpunten en de verbeterpunten. Deze zitten vooral in het verbeteren van de continuïteit van de personele inzet waardoor de dagelijkse zorg en de borging van het ingezette beleid beter gewaarborgd kan worden."

De inspectie stelt verder vast dat de tekortkomingen  grotendeels bekend zijn bij de raad van bestuur en het management. "De noodzakelijke verbeteringen worden in gang gezet. De borging van de ingezette (verbeter)processen en een goede analyse van meldingen zijn van groot belang om de risico’s te verminderen", aldus de IGZ.

Maatregelen

Om de risico's te beperken maant de inspectie WZH om een aantal maatregelen al binnen vier weken na het bezoek te nemen. Zo mag medicatie alleen op aantoonbaar voorschrift van de arts worden aangepast, en moet de omvang, identiteit en opslag van de voorraad geneesmiddelen bijgehouden zijn. Het beleid van WZH moet een veilige leefomgeving waarborgen.

Aan een aantal andere normen moet WZH binnen zes maanden na de bezoekdatum voldoen. Fouten moeten systematisch en structureel worden gemeld, verzameld, geanalyseerd en gebruikt voor verbeteracties. WZH moet verder zorgen dat er genoeg deskundig personeel ingezet wordt in de dagelijkse zorg.

Staatssecretaris Van Rijn zei in het programma Jinek vorige week dat de zorg voor zijn moeder inmiddels flink verbeterd is.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

hans peltenburg

18 februari 2015

Deze maatregelen leiden alleen maar tot nog meer bureaucratie ! Nog meer afvinklijstjes Nog meer formulieren om te bewijzen dat je gedaan hebt wat je moet doen: goede zorg leveren.
Alleen het laatste punt 7 x 24 uur VOLDOENDE gekwalificeerd personeel rond hebben lopen i.p.v camera's ophangen daar zouden harde kwantificeerbare en kwalificeerbare cijfers en eisen aan gehangen moeten worden. Maar dat doet de politiek niet in het beschaafde nederland. Want dan moet er gewoon veel geld bij ! Dat geld is er gewoon hoor. Ga ook WLZ premies bij de mensen et de hogere inkomens en dan is het gewoon te betalen. Zeker als je je realiseert dat de afgelopen jaren miljarden aan ge-inde AWBZ premies NIET zijn uitgegeven aan de zorg ! Het gaat om politieke keuzes....kies ervoor om echt voldoende geld te steken in de zorg voor ouderen en chronisch zieken !

Top