ACTUEEL

Nieuwe naam coöperatie wijkverpleging Rotterdam

Onder de nieuwe naam Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam werken de aanbieders van thuiszorg en de eerstelijnszorg samen in de Maasstad. Het aantal Rotterdamse wijken waarin de wijkverpleegkundigen actief zijn, wordt uitgebreid van ruim 20 naar 30.

In de coöperatie zijn Laurens, Aafje, Humanitas, MOB en Stichting OSER (organisatie voor eerstelijnszorg) verenigd. Dit samenwerkingsverband heette tot januari Zichtbare Schakels. In het samenwerkingsverband staat de vrije handelingsruimte van de wijkverpleegkundigen centraal. Zij verrichten niet alleen verpleegkundige handelingen, maar ondersteunen mensen ook in onder andere de contacten met de schuldhulpverlening of ze stimuleren hen om hun sociale netwerk te versterken.

De wijkverpleegkundigen werken samen met een reeks professionals, zoals huisartsen en praktijkondersteuners, de GGD en GGZ, Vraagwijzer, ouderenwerkers en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties. Op die manier hebben zij ruim vierduizend inwoners van Rotterdam geholpen in 4 jaar tijd. Deze veelal kwetsbare mensen met meerdere problemen zeiden dat hun kwaliteit van leven verbeterde door de ondersteuning van de wijkverpleegkundige. Ook leerden zij beter de regie van hun leven in eigen hand te nemen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top