ACTUEEL

Burger heeft weinig vertrouwen in gemeentezorg

Burger heeft weinig vertrouwen in gemeentezorg

Acht op de tien burgers heeft er weinig vertrouwen in dat de zorg bij gemeenten in goede handen in. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder ruim 9.000 Nederlanders.

Van de ondervraagden was 45 procent tot nu toe tevreden over de geboden zorg, maar deze mensen vrezen voor de toekomst, is in het onderzoeksrapport te lezen. 34 procent was al ontevreden en heeft er geen of weinig vertrouwen in dat de decentralisaties verbetering zal brengen. Dat meldt ook Binnenlands Bestuur.

Nulmeting

Het is het eerste deel van het onderzoek, een zogeheten nulmeting.  I&O Research voerde deze in december; aan de vooravond van de decentralisatie van zorg, jeugd en participatie. In mei en december worden opnieuw metingen gehouden. I&O Research heeft hiervoor de Decentralisatie Index ontworpen, waarin zowel de tevredenheid over de situatie tot 2015 als het vertrouwen voor de toekomst zijn meegenomen.
Een op de vijf Nederlanders was tevreden over de geboden zorg en verwacht dat dit zo blijft of denkt dat het beter wordt nu de taken door gemeenten worden uitgevoerd. Slechts twee procent is nu ontevreden en verwacht verbetering nu de verantwoordelijkheid voor de zorg in handen is van de gemeenten.

Op de hoogte

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking heeft te maken met situaties waarin hulp van naasten of van professionals nodig is. Een zeer ruime meerderheid (93 procent) van de ondervraagden had in december wel iets meegekregen van de ophanden zijnde overheveling van taken naar de gemeenten.

Slechts 44 procent was in december ook echt inhoudelijk op de hoogte van welke taken naar de gemeenten zouden gaan. Een groter deel (49 procent) wist dat er iets ging veranderen, maar niet precies wat. Vooral degenen die situaties meemaakten waar de jeugdzorg aan te pas komt of kan komen waren het best op de hoogte van de aanstaande decentralisaties

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top