HRM

Falende app kost personeel Laurens loon

Falende app kost personeel Laurens loon

1700 Medewerkers van thuiszorgorganisatie Laurens uit Rotterdam krijgen in februari niet het juiste salaris. In een e-mail aan de medewerkers wijt de organisatie dit aan technische problemen met de mobiele applicatie voor urenregistratie, de zogeheten PlanApp. Ook zouden medewerkers de app verkeerd gebruiken.

In de e-mail aan de medewerkers schrijft Laurens, onlangs gefuseerd met Thuiszorg Rotterdam: "Helaas hebben we moeten vaststellen dat er meerdere zaken niet goed zijn gegaan rondom de registratie van de uren. (..) Dit betekent dat het salaris van februari niet nauwkeurig berekend kon worden. We vinden dit uiterst vervelend voor de circa 1700 medewerkers die hierdoor in februari niet het juiste salaris ontvangen waarop zij recht hebben."

Voorschot

Alle medewerkers krijgen in februari een voorschot op het salaris. Voor medewerkers met een contract van 0 tot 15 uur wordt dat voorschot gebaseerd op het gemiddelde aantal gewerkte uren van de voorgaande drie maanden. Medewerkers met een contract boven de 16 uur krijgen een uitbetaling op basis van hun (minimale) contracturen.

Bij vakbond FNV Zorg en Welzijn zijn hierover al bezorgde telefoontjes binnengekomen. "Juist mensen die een contract van 16 uur hebben, werken in de praktijk meestal meer", zegt een woordvoerder. "Sommige medewerkers zullen deze maand meer dan tien procent minder inkomen hebben. Heeft Laurens daar een regeling voor?"

Eigen schuld

Laurens spreekt in de e-mail aan zijn medewerkers van technische problemen. De verschillende systemen, PlanApp, mijnCaress en Monaco zouden niet goed op elkaar aansluiten. Laurens wijst echter ook naar medewerkers die met name PlanApp niet op de juiste manier gebruiken om hun uren te registreren.

De zorgorganisatie meldt haar best te zullen doen om voor de salarisbetaling van maart de zaken weer op orde te hebben. De medewerkers krijgen echter geen garantie. De kans bestaat dat zij in maart opnieuw een voorschot krijgen.

Reorganisatie

De thuiszorgmedewerkers lijken de dupe te worden van de grootschalige reorganisatie die Laurens op touw heeft gezet om de veranderingen in de zorg het hoofd te bieden. Een belangrijk onderdeel daarvan is 'zelfplanning'. Dat kan sinds eind 2014 via de PlanApp.

De PlanApp is een product van Rotterdam Community Solutions (RCS) en wordt op de website van dit bedrijf geroemd als een van de succesverhalen. Dankzij de app zouden de administratielasten van de individuele medewerkers afnemen van 30 procent naar 10 procent, bovendien zou de app Laurens een besparing opleveren van 35 fulltime werkplekken van planners en wijkmanagers.

Desgevraagd heeft Laurens nog geen reactie gegeven. Wel laat Laurens in een verklaring op de eigen website weten dat de organisatie "absoluut wil voorkomen dat haar medewerkers in financiële problemen komen". Waar nodig belooft Laurens "persoonlijke regelingen" te treffen. "Ondertussen wordt zeer hard gewerkt aan een oplossing van de softwareproblemen", aldus  Laurens op de website.

Aad Nales, directeur van Rotterdam Community Solutions, is niet verbaasd dat de problemen aan zijn product worden toegeschreven: "Iedere grote verandering brengt problemen met zich mee die niet altijd op tijd opgelost zijn. Deze worden dan vaak op het bordje gegooid van het meest in het oog springende onderdeel van de verandering, in dit geval, is dat de door ons ontwikkelde PlanApp. Precies deze zelfde app wordt al, zes maanden lang, door ongeveer de helft van de medewerkers, zonder noemenswaardige problemen gebruikt. Dit toont volgens mij wel aan aan dat de nu opgetreden problemen niet tot de app te herleiden zijn."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top