ACTUEEL

UMC's gaan samen medicijnen produceren

Het UMCG verplaatst een deel van de productie van zijn geneesmiddelen naar Apotheek A15 in Gorinchem. Volgens het Erasmus MC, initiatiefnemer van A15, hebben drie andere partijen ook belangstelling voor deelname aan de apotheek.

Het UMCG verplaatst een deel van de medicijnproductie naar de apotheek in Gorinchem onder andere vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie. Het gaat om medicijnen die farmaceutische bedrijven niet produceren. Het UMCG blijft medicijnen produceren in Groningen voor individuele patiënten.

Meer ziekenhuizen hebben belangstelling voor deelname aan A15. Momenteel voert het Erasmus MC ‘verkennende gesprekken’ met drie partijen. “Ze realiseren zich dat als ziekenhuisapotheken medicijnen willen blijven produceren, ze dat beter centraal kunnen doen”, zegt woordvoerder Joyce de Bruijn. Bovendien kunnen ziekenhuizen als ze samenwerken gebruik maken van elkaar kennis.

Het doel is om meerdere, grote partijen te binden aan Apotheek A15. Het Erasmus MC heeft A15 gebouwd vanuit de visie van centralisatie van geneesmiddelbereiding. Bereidingen in ziekenhuisapotheken zijn volgens het Erasmus MC noodzakelijk, onder andere vanwege gebrek aan commercieel verkrijgbare producten voor specifieke patiëntgroepen, behandeling van zeldzame aandoeningen en noodzaak voor therapie op maat (personalized medicine).

Reorganisatie

De samenwerking in Apotheek A15 heeft grote gevolgen voor 22 medewerkers van de ziekenhuisapotheek in het UMCG. Deze personele gevolgen zullen nader worden uitgewerkt in een reorganisatieplan. Uitgangspunt is om medewerkers zoveel mogelijk te herplaatsen. De verwachting is dat de overheveling van de activiteiten naar Apotheek A15 ongeveer een jaar in beslag neemt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top