ACTUEEL

Rechter: eigen risico geldt voor bemoeizorg

Bemoeizorg kan worden vergoed vanuit een zorgverzekering, ook als die zorg uit hoofde van de Wmo wordt aangeboden. Wordt de bemoeizorg vergoed vanuit de zorgverzekeringsovereenkomst dan is de verzekerde wel eigen risico verschuldigd.

Dit stelt de kantonrechter in Lelystad in een zaak die verzekeraar Anderzorg aanspande tegen een cliënt die de bemoeizorg niet wilde die Stichting GGZ Centraal in Amersfoort hem bood. Omdat bemoeizorg valt onder de Wmo, kan die zorg volgens de cliënt niet vanuit de zorgovereenkomst worden vergoed. “De Zorgverzekeringswet bevat echter geen bepaling van die strekking”, aldus de kantonrechter.

De cliënt is het eigen risico daarom wel degelijk verschuldigd aan Anderzorg. Hij moet de verzekeraar alsnog het eigen risico betalen. De rechter heeft hem bovendien veroordeeld tot het betalen van de kosten van het kort geding.

Met de uitspraak bekrachtigt de rechter de antwoorden van minister Schippers in 2014, op Kamervragen over het eigen risico. Volgens haar geldt voor alle zorg die wordt geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) het verplicht eigen risico, uitzonderingen als huisartsenzorg en verloskundige zorg daargelaten.  “Hoewel er bij bemoeizorg of gedwongen opname geen vrije keuze is voor de verzekerde, maakt hij wel degelijk gebruik van Zvw-zorg. Als gebruiker van deze Zvw-zorg betaalt de verzekerde dan een deel zelf via het verplicht eigen risico.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top