ACTUEEL

NZa wil af van stopwatch in wijkverpleging

NZa wil af van stopwatch in wijkverpleging

Stopwatch-zorg was en is niet nodig. Wel kunnen nota’s in de wijkverpleging eenvoudiger en transparanter. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komt met een voorstel om de wijkverpleging in te delen in vijf pakketten, afhankelijk van de zwaarte van de zorg.

Sinds 1 januari 2015 zit verpleging en verzorging aan huis (de wijkverpleging) in het basispakket van de zorgverzekering. Voor zorgaanbieders is 2015 een overgangsjaar. De NZa adviseert staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) over de manier waarop deze zorg structureel bekostigd kan worden in de zorgverzekeringswet.

Vijf zorgpakketten

Het advies bevat een voorstel voor vijf zorgpakketten op basis van de zwaarte van de zorg die mensen nodig hebben. Is er intensievere zorg nodig dan deze vijf pakketten, dan is er de mogelijkheid voor een toeslag 'zeer intensieve zorgvraag'. 

In het voorstel kunnen verschillende soorten zorg gedeclareerd worden binnen een zorgpakket. Dit hangt af van de zorgvraag van de cliënt. De zorg kan op die manier beter afgestemd worden op wat de cliënt daadwerkelijk nodig heeft. Ook kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken om goede resultaten of innovatie door de zorgaanbieder te belonen. Dat kan ook via een opslag, aldus de NZa.

Wijkverpleegkundige signaleert

In de nieuwe bekostiging zijn de signalerende en coördinerende taken van de wijkverpleegkundigen apart opgenomen. Hierdoor kunnen wijkverpleegkundigen inwoners van de wijk begeleiden, bijvoorbeeld als zij zorg nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. De wijkverpleegkundige kan hierbij samenwerken met andere hulpverleners.

Controleerbare zorgnota's

Zorgaanbieders kunnen een zorgpakket per maand in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. Zij moeten daarbij uiteraard wel registreren wat er aan zorg is geleverd bij de cliënten thuis. Zo kunnen  zorgverzekeraars en cliënten controleren of de nota's kloppen met de zorg die is geleverd. Stopwatch-zorg was en is niet nodig, stelt de NZa.

Staatssecretaris Van Rijn moet beslissen of deze nieuwe vorm van bekostigen doorgaat voor de wijkverpleging of niet. Op zijn vroegst kan dit per 2016, afhankelijk van het moment waarop de beslissing wordt genomen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Glenn Mitrasing

23 februari 2015

en hoe zit het met de privacy?

Edo Paardekooper Overman

24 februari 2015

Lijken mij geen onverstandige keuzen... Al had dit natuurlijk vóór 1 jan. 2015 moeten zijn geregeld ... En, niet pas m.i.v. 2016!

hans peltenburg

24 februari 2015

Hoe rijmt zich dat dan met de 'opdracht' die de wijk verpleegkundige heeft om 450 miljoen te bezuinigen op het volume zoals dat in 2013 aan uurloon werd uitgegeven aan wijkverpleegkundige zorg ? Dan moet je toch wel heel streng kijken naar de hoeveelheid minuten aan zorg die je inzet? En dan moet je dit toch wel hard maken met een hele opgetuigde bureaucratie van uurtje factuurtje ??

Top