ACTUEEL

NZa bekijkt relatie huisarts zorgverzekeraar

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat kijken naar de verhoudingen tussen huisartsen en zorgverzekeraars. Aanleiding is een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging onder haar leden. Hieruit bleek onder andere dat huisartsen ontevreden zijn over het contracteringsproces van zorgverzekeraars.

De LHV vroeg de NZa om actie te ondernemen op de ongelijkheid in de onderhandelingspositie tussen huisartsen en zorgverzekeraars. Er zijn duidelijkere spelregels nodig, om de inbreng van huisartsen in de onderhandelingen rond de contractering van huisartsenzorg te garanderen, is op de site van de vereniging te lezen.

In een brief laat de NZa weten zorgverzekeraars om tekst en uitleg te hebben gevraagd bij de uitkomsten van de peiling. De peiling, waaraan 1750 huisartsen deelnamen, laat grote ontevredenheid zien over het contracteringsproces, het contract en het contact dat ze hebben met de zorgverzekeraar. Hierover heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de toezichthouder, Zorgverzekeraars Nederland en individuele zorgverzekeraars. Verzekeraars zijn ook gevraagd om een formele schriftelijke reactie.

Handhaven

De LHV is blij dat de NZa de mening van alle huisartsen serieus neemt, maar is teleurgesteld over de ruimte die de toezichthouder op basis van de wet heeft. De NZa kan alleen toetsen of zorgverzekeraars voldoen aan hun zorgplicht. Dat wil zeggen of ze voldoende huisartsenzorg inkopen. Ze toetst nog niet hoe het contracteringsproces verloopt. Er zijn weliswaar ; Good Contracting Practices', maar die zijn niet dwingend.

In november 2014 werd kamerbreed een motie aangenomen waarin staat dat de Kamer wil dat zorgverzekeraars zich vanaf nu jaarlijks moeten verantwoorden over de manier waarop ze invulling geven aan de code Goed Zorgverzekeraarschap (misbruik machtspositie, inkoopgedrag, voorwaarden in contractering, communicatie richting verzekerden). De LHV hoopt dat de minister deze motie omzet in dwingende regelgeving, zodat er vervolgens echt op gehandhaafd kan worden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top