ACTUEEL

VWS: Uiterlijk 1 april 2010 uitsluitsel uitvoering AWBZ

Staatssecretaris Bussemaker van VWS wil zorgverzekeraars drie maanden eerder dan tot dusverre gepland uitsluitsel geven over de uitvoering van de AWBZ. Uiterlijk 1 april 2010 neemt zij een besluit over de mogelijke overdracht ervan van de zorgkantoren naar de zorgverzekeraars. Dat heeft zij woensdag bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse relatiedag van Zorgverzekeraars Nederland.

Invoering kan al in zomer 2010

Door de besluitvorming naar voren te halen, wil Bussemaker de Tweede Kamer in staat stellen nog voor het volgende zomerreces over haar voorstellen te debatteren. Om vervolgens de vernieuwde uitvoering in werking te kunnen stellen. Als deze plannen doorgang vinden, gaan de zorgverzekeraars de wet uitvoeren voor de eigen verzekerden. Niet pas per 1 januari 2012, maar één tot anderhalf jaar eerder.

Twee voorwaarden van Bussemaker

Bussemaker verbindt twee voorwaarden aan de mogelijke opheffing van de zorgkantoren en de overdracht van de uitvoering van de AWBZ aan de zorgverzekeraars. In de eerste plaats wil zij dat de zorgverzekeraars en de ruim 400 gemeenten praktisch vorm geven aan hun samenwerking op het grensvlak van AWBZ en Wmo. Een borgingsmechanisme opdat de zorggebruikers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Bovendien eist zij garanties voor de zorg aan de meest kwetsbare groepen om te voorkomen dat bijvoorbeeld mensen met meervoudige complexe handicaps buiten te boot vallen.

Maatwerk en keuzevrijheid verzekerden

Voorzitter Hans Wiegel van ZN: “Wij kunnen die uitvoering verder verbeteren als we de AWBZ direct voor onze eigen verzekerden gaan uitvoeren. Daardoor verwachten wij meer toegevoegde waarde en maatwerk te kunnen bieden en de samenhang tussen cure en care te versterken. Er zijn veel verzekerden die gebruik maken van zowel de zorg vanuit de Zorgverzekeringswet als die van de AWBZ. Zij krijgen straks één duidelijk aanspreekpunt voor alle zorg. En ze krijgen meer keuzevrijheid. Als ze ontevreden zijn, kunnen ze immers overstappen naar een andere verzekeraar.”

ZN opent permanente dialoog met cliënten

ZN houdt op 6 oktober een werkconferentie met cliënten over de borging van zorg voor kwetsbare groepen. Wiegel: “Wij zien dit graag als het beginpunt van een permanente dialoog met cliënten over de toekomstige uitvoering van de AWBZ.” Over de tweede voorwaarde zegt hij: “Met de VNG verkennen wij welke afstemming voor welke doelgroepen nodig is. In de praktijk vindt al veel afstemming plaats, bijvoorbeeld op het gebied maar maatschappelijke ondersteuning voor verslaafde dak- en thuislozen.” De voorzitter van ZN neemt op 1 april 2010 – en ook dat is geen grap – vol verwachting en goede hoop plaats naast de telefoon, wachtend op een belletje van de staatssecretaris.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Kampinga

24 september 2009

Als ik de woorden van de heer Wiegel lees, is mij duidelijk dat hij geen idee heeft van het gebrek, of beter gezegd: de onmogelijkheid, van mensen die gebruik moeten maken van zorg om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat kan alleen voor de basisverzekering, maar die is inmiddels zo uitgekleed dat je, als je ziek en/of gehandicapt c.q. oud bent, niet zonder aanvullende verzekering kunt. En voor de aanvullende verzekering word je nooit geaccepteerd. Het is mij een raadsel dat mensen als de heer Wiegel nog steeds propageren dat mensen een andere zorgverzekeraar kunnen kiezen als hen iets niet bevalt. Mijn zorgverzekeraar bevalt mij ook niet. Ik heb een zeldzame ziekte en ben al anderhalf jaar (!) bezig om toestemming te krijgen voor een behandeling. Overstappen naar een andere verzekeraar zit er echt niet in.

Dat wou ik even kwijt.Helena Kampinga

Top