ACTUEEL

Te weinig frisse lucht in vier van tien klaslokalen

De luchtkwaliteit in klaslokalen laat sterk te wensen over. In een onderzoek van GGD IJsselland en Twente onder 62 basisscholen in Overijssel bleek 43 procent niet te voldoen aan de norm voor ventilatie.

Daarnaast voldeed 57 procent van de lokalen ook niet aan de wettelijke norm van het Bouwbesluit. Volgens de GGD kan dit diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld een te lage capaciteit bij oplevering van het lokaal, vervuiling van het systeem of verkeerd ingeregelde ventilatiesystemen.

De GGD hecht aan goede ventilatie. Een ongezond binnenmilieu heeft een negatieve invloed op de gezondheid en de leerprestaties. Als er te weinig geventileerd wordt, kunnen kinderen hoofdpijn krijgen, daalt hun concentratie of nemen astmaklachten toe.

De GGD adviseert scholen om het systeem goed te laten inregelen. Ook pleit de GGD voor een goed onderhoudscontract om vervuiling van het systeem te voorkomen alsmede het gebruik van CO2-meters. Op 23 van de 62 basisscholen (37procent) is de ventilatie wel in orde. Daar voldeden alle lokalen zowel aan de GGD-norm als aan het Bouwbesluit.

 

   

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wilbert Smits van Oyen

2 maart 2015

Als je streeft naar een gezond binnenklimaat is het belangrijk dat je bewust bent van de luchtkwaliteit gedurende de dag. De CO2 concentratie is een goede indicator voor de luchtkwaliteit in ruimten waar mensen verblijven. Een CO2 indicator stelt je in staat om tijdig maatregelen te nemen om te voorkomen dat de CO2-concentratie te ver oploopt. Als men is aangewezen op natuurlijke ventilatie is het belangrijk dat je weet wanneer je ramen en luchtroosters moet openzetten. Indien gebruik wordt gemaakt van een mechanisch ventilatiesysteem, dan waarschuwt een CO2 indicator wanneer onderhoud nodig is, zoals het tijdig vervangen van de filters. (www.co2indicator.nl)

Top