ACTUEEL

Verzekeraars: ‘Concurrentie onder druk’

Zorgverzekeraars met een risicovolle populatie, bijvoorbeeld met veel oudere en chronisch zieke verzekerden, moeten in 2016 verplicht veel meer geld opzij houden dan de partijen die meer jonge, gezonde mensen verzekeren. Dat verschil werkt mogelijk door in de premies. Dit is een gevolg van een nieuwe berekening van de buffereisen voor zorgverzekeraars, en is slecht voor de concurrentieverhoudingen op de markt.

Het Financieele Dagblad meldt dat de zorgverzekeraars daarvoor waarschuwen in notities aan de Tweede Kamer. Wynand van de Ven, hoogleraar sociale ziektekostenverzekering aan de Erasmus Universiteit en autoriteit op het gebied van het Nederlandse stelsel, deelt hun zorgen.

Vanaf volgend jaar geldt een nieuwe, Europese richtlijn voor de solvabiliteit van alle Europese verzekeraars. Voor Nederlandse zorgverzekeraars betekent dit dat de norm voor de hoogte van hun reserves omhoog gaat: van 11 procent nu naar 15 procent tot 17 procent van de bruto schadelast vanaf 2016. Maar door de definitie van schadelast die de Nederlandsche Bank voor zorgverzekeraars kiest, ontstaat verschil in wat verzekeraars met een meer en minder risicovol verzekerdenbestand opzij moeten zetten.

Twee keer zoveel geld

Van de Ven schat dat dit verschil kan oplopen tot ten minste een factor twee. Ofwel: de partij met de 'slechtste' populatie moet mogelijk per klant ruim twee keer zoveel geld opzij gaan zetten als de verzekeraar met de laagste gemiddelde kosten per verzekerde. "Dat geld moeten ze ergens vandaan halen. Dat kan uit de bestaande reserves, maar als die er onvoldoende zijn moet het uit de premie komen."

Alle zorgverzekeraars bij elkaar hebben, ook bij een hogere Europese eis, aanzienlijk hogere reserves dan nodig. Er zijn echter 'aanzienlijke' onderlinge verschillen, schreef zorgminister Edith Schippers vorige week in een brief aan de Kamer. Van de Ven: "Als een zorgverzekeraar die nu al aan de lage kant zit, straks ook nog het meeste extra geld apart moet gaan houden, dan worden de concurrentieverhoudingen aangetast." Hij pleit voor een compensatie van de verzekeraars met een hogere solvabiliteitseis.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

3 maart 2015

Dit ligt niet aan zielige zorgverzekeraars die extra veel kwetsbare mensen in verzekering hebben, maar aan het verlaten van de solidariteitsgedachte door verzekeraars.

Nl dat verzekerden zonder onderscheid des persoons verzekerd kunnen zijn tegen dezelfde condities (premies), zodat iedereen elkaars schade dekt als die onverhoopt optreedt, waarmee de verzekeraar de risicospreiding op zich neemt die individuen niet kunnen dragen.

Helaas kweken wij inmiddels calculerende verzekeraars en daarmee ook calculerende verzekerden die zich zo kort mogelijk verzekeren voor een calamiteit als deze voorzienbaar is, om daarna zonder premiebetaling onverzekerd er verder op los te kunnen leven.
Daarmee wordt schade dekken lastiger én de calamiteit bij onverzekerde schade groter én de schadeverschillen tussen individuen groter......

Weer eens terug naar solidariteit?

Wim van der Lichte

3 maart 2015

Opnieuw een staaltje van onvermogen van de verzekeringen. Solidariteit is ondergeschoven kindje geworden en nu moet kennelijk iemand, ... de staat??? dit maar aanvullen, wij dus.
Op weg terug naar de middeleeuwen???

Als de bliksem op naar een volksverzekering met een zeer kritische commisie daar om heen om de kosten onder controle te houden.

Bert Huisman

3 maart 2015

Dat komt er van als je een collectief systeem door private verzekeraars laat uitvoeren. Het zal niet meevallen om het voorstel van Van de Ven voor een compensatie voor verzekeraars met een hoge solvabiliteitseis vorm te geven. Dit betekent immers een overheveling van verzekeraars met een lage naar die met een hoge solvabiliteitseis. Maar om hoeveel dat dan zou moeten gaan? De solvabiliteit wordt immers door vele factoren bepaald. Wat nu als de ene verzekeraar uit reguliere bedrijfsvoering een betere solvabiliteit kan laten zien dan de andere, los van het risico-profiel van de populatie? Krijgt deze verzekeraar dan minder gecompenseerd? En zo ja, hoeveel dan? En bevordert dit dan de beoogde concurrentie tussen de zorgverzekeraars? Wanneer dienen er zoveel risico's verevend te worden dat die concurrentie ook in de toekomst niet meer van de grond (kan) komen?

Top