ACTUEEL

Experts buigen zich over kwaliteit spoedzorg

Een groep deskundigen gaat de kwaliteit van de spoedzorg in ziekenhuizen onder de loep nemen. Dat heeft Zorginstituut Nederland bekend gemaakt. Het eerste advies van de expertgroep komt naar verwachting in de zomer van 2015.

De Adviescommissie Kwaliteit (ACK) van Zorginstituut Nederland heeft de Expertgroep Spoedzorg samengesteld. Jan Kremer, hoogleraar patiëntgerichtheid in Nijmegen en lid van de ACK, zal leiding geven aan de groep. De deskundigen zullen advies uitbrengen over de kwaliteitsnormen voor spoedzorg.

Draagvlak

De discussie over spoedzorg raakte in 2014 in een impasse. Een voorstel van Zorgverzekeraars om de spoedzorg te concentreren bij een beperkt aantal ziekenhuizen veroorzaakte veel ophef. De Autoriteit Consument en Markt schoot het plan uiteindelijk af, omdat het de kwaliteit van de zorg zou verminderen. De keuzevrijheid van de patiënt zou te zeer beperkt worden.

De zorgverzekeraars zetten het plan in de ijskast en vroegen het Zorginstituut om een oplossing. Het Zorginstituut gaat nu inventariseren of er draagvlak is voor kwaliteitsindicatoren voor de spoedzorg voor multitrauma (meerdere letsels opgelopen door een ernstig ongeval), heupfractuur, gescheurde buikslagader, acuut hartinfarct, CVA (beroerte) en geboortezorg.  De sector moet zelf deze kwaliteitsindicatoren aanleveren.

Opdracht

De expertgroep zal beoordelen of de ingediende indicatoren geschikt zijn om de kwaliteit van de spoedzorg te beoordelen. Daarnaast zullen de deskundigen onderzoeken of voor alle kwaliteitsindicatoren onderbouwde normen bekend zijn waaraan moet worden voldaan om van goede spoedzorg te kunnen spreken. 

De geboortezorg is vooralsnog niet meegenomen in de opdracht van de deskundigen. De verwachting is dat het College Perinatale Zorg (CPZ) over enkele maanden een gedragen zorgstandaard geboortezorg met bijbehorende kwaliteitsindicatoren zal opleveren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top