ACTUEEL

Marente en personeel sluiten akkoord

De raad van bestuur van ouderenzorginstelling Marente en de medewerkers georganiseerd in de FNV zijn tot een akkoord gekomen. Het roosterbeleid wordt zo aangepast dat iedereen het recht heeft om voor honderd procent te worden ingeroosterd.

De medewerkers voerden actie op 24 februari tegen het nieuwe werkrooster, voor meer personeel en betere arbeidsomstandigheden. Extra personeel kan Marente op dit moment niet aantrekken. Wel hebben de partijen afgesproken dat een financieel specialist van de FNV binnen twee maanden mee zal kijken met de OR naar de financiële situatie of dit daadwerkelijk het geval is.

Verder hebben Marente en FNV onder meer afgesproken dat het voor alle werknemers mogelijk wordt om een vaste vrije dag in de week te krijgen. Er zijn duidelijke richtlijnen opgesteld over de lengte van de diensten waarbij wordt uitgegaan van zoveel mogelijk diensten in aaneengesloten blokken per week. Hierdoor wordt teveel flexibiliteit voorkomen. En er komt een meldpunt voor het naleven van het roosterbeleid en de cao.

Acties

De medewerkers stoppen met hun acties binnen Marente. Wel blijven zij het probleem van het personeelstekort buiten de instelling aanvechten. Zij zullen hun acties richten op de politiek om te zorgen dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor meer personeel, en daarmee voor goede kwalitatieve zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top