Finance

Ziekenhuizen scoren hoog in Top 25 bonussen

Ziekenhuizen en woningcorporaties betalen bestuurders de hoogste bonussen. Dat blijkt uit de top-25 van bonussen in de publieke en semipublieke sector die het NRC Handelsblad heeft samengesteld op basis van jaarverslagen over 2008.

Publieke en semipublieke gelden

De krant heeft zich gericht op departementen en organisaties die gefinancierd worden uit belasting- en premieheffingen of die maatschappelijke doelen moeten nastreven, zoals scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen en woningcorporaties.

Hoogste bonussen

Op de lijst staan negen directeuren van ziekenhuizen, een directeur van een thuiszorgorganisatie en zes directeuren van woningcorporaties. De hoogste bonus ging vorig jaar naar een jachtvlieger bij het ministerie van Defensie. Hij ontving een premie van 79.865 euro waarmee Defensie hem voor meerdere jaren aan zich verbond.

Binding en doelstellingen

Volgens het NRC worden bonussen vaak gebruikt om managers te binden. Verder worden bonussen vaak gekoppeld aan het behalen van concrete doelstellingen. Het afleggen van verantwoording daarover wisselt echter.

Fusies en bonussen

Ook fusies spelen vaak een rol van betekenis bij het toekennen van bonussen, zoals bij de overname doorzorgbedrijf Cordaan in Amsterdam van het failliete Amsterdam Thuiszorg. Cordaan voert inmiddels een ander beleid. Het zorgbedrijf zegt in het NRC bestuurders geen bonussen meer te geven “in het licht van de maatschappelijke discussie over topinkomens in de zorg”.

Top 25 hoogste bonussen in de (semi)publieke sector

1. Jachtvlieger defensie*, bindingspremie (gedeeltelijk), 79.865 euro
2. Frank Bijdendijk, bestuur woningcorporatie Stadgenoot, 68.881 euro
3. Peter van der Meer, voorzitter M.C. Haaglanden**, 62.652 euro
4. Willem Geerlings, bestuur M.C. Haaglanden**, 61.329 euro
5. Eelco Damen, voorzitter Cordaan (thuiszorg), 50.000 euro
6. Haijo Pietersma, ex-voorzitter A. Schweitzer Ziekenhuis, 44.097 euro
7. Leen Pijpers, ex-bestuurder A. Schweitzer Ziekenhuis, 41.576 euro
8. Secretaris-generaal op een ministerie*, bindingspremie, 39.697 euro
9. Douwe Hemrika, voorzitter OVLG Ziekenhuis, 38.715 euro
10. Roel Steenbeek, voorzitter woningcorporatie Ymere, 37.120 euro
11. Ber Bosveld, bestuur woningcorporatie Ymere, 37.120 euro
12. Lex Pouw, ex-voorzitter woningcorporatie Ymere, 35.324 euro
13. Geert Dales, ex-voorzitter Hogeschool INHolland, 34.040 euro
14. Huib Pols, bestuur Erasmus Medisch Centrum, 33.000 euro
15. Bert Huis in ’t Veld, ex-voorzitter TNO, 32.540 euro
16. Birgitte van Hoesel, bestuur woningcorporatie Portaal, 32.000 euro
17. Hans Büller, voorzitter Erasmus Medisch Centrum, 32.000 euro
18. Lein Labruyère, bestuur Hogeschool INHolland, 30.636 euro
19. Joke Snippe, bestuur Hogeschool INHolland, 30.043 euro
20. Yvonne Wilders, bestuur Spaarne Ziekenhuis, 29.597 euro
21. Jan Mengelers, bestuur TNO, 29.208 euro
22. Tini Colijn-Hooymans, bestuur TNO, 29.208 euro
23. Harry Koopman, ex-voorzitter Avans Hogeschool, 27.241 euro
24. Jim Schuyt, voorzitter woningcorporatie De Alliantie, 26.284 euro
25. Charlotte Insinger, bestuur Erasmus Medisch Centrum, 26.250 euro
* Naam onbekend
** M.C. = Medisch Centrum

Lees meer in NRC Handelsblad: Bonus moet manager aan publieke sector binden (22 september, pagina 11).

1 Reacties

om een reactie achter te laten

DorseyReyna26

10 april 2011

It's known that money makes us disembarrass. But how to act when someone doesn't have cash? The one way only is to try to get the <a href="http://bestfinance-blog.com">loans</a> or sba loan.

Top