ACTUEEL

‘Winnersway had kwade schijn moeten vermijden’

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) doet opnieuw onderzoek bij verslaafdenopvang Winnersway in Leiden. Winnersway heeft de opgelegde opnamestop genegeerd. Dat heeft staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS de Tweede Kamer dinsdag 22 september per brief laten weten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de vergunning van Winnersway intrekt.

Winnersway negeert opnamestop

Bussemaker heeft dinsdag bekend gemaakt dat een ex-medewerker van Winnersway een ongeoorloofde opname heeft gemeld bij de IGZ. In juni werd een cliënt met ernstige psychiatrische problemen opgenomen in de instelling. In april is echter een verplichte opnamestop ingesteld. Winnersway heeft begin september nog aangegeven geen nieuwe cliënten te hebben opgenomen. De ex-medewerker heeft de inspectie echter op 11 september gemaild dat er een cliënt tot halverwege juni was opgenomen. Deze is vervolgens vrijwillig vertrokken en vrijwillig weer teruggekeerd in juni om vervolgens in juli weer te vertrekken. “Omdat hier sprake zou zijn van een kort verblijf elders/ een heropname, zou Winnersway dit niet als een nieuwe opname aan de Inspectie hebben gemeld. Hoewel het hier formeel dus niet om een nieuwe opname lijkt te gaan, ben ik van mening dat dit niet-melden in elk geval niet in de geest van de afspraken is en vind ik het betreurenswaardig dat Winnersway, gelet op de precaire situatie waarin zij zich bevindt, geen poging ondernomen heeft om de kwade schijn te vermijden,” aldus Bussemaker.

Aanwijzingsprocedure

De inspectie onderzoekt de zaak. Mochten er geen goede en verantwoorde redenen voor de heropname zijn, dan zal de inspectie de aanwijzingsprocedure in gang zetten. De inspectie zal hier ook toe overgaan als blijkt dat Winnersway onverantwoord en tegen de afspraken in gehandeld heeft.

Geen sterfhuisconstructie

Het CDA heeft dinsdag een motie ingediend om het verlenen van zorg op termijn onmogelijk te maken. De motie wordt gesteund door een ruime Kamermeerderheid. De SP diende een motie in om een sterfhuisconstructie in het leven te roepen. Hier is onvoldoende steun voor in de Tweede Kamer.

Onderzoek zorgkantoor

Bussemaker informeert de Tweede Kamer voor eind september over het oordeel over Winnersway van het Zorgkantoor Zuid-Holland Noord/Amstelland en de Meerlanden. De zorgkantoren onderzoeken of de instelling voldoet aan de eisen die het zorgkantoor en de wet en regelgeving stellen om in aanmerking te komen voor de AWBZ. Bussemaker behandelt dan ook de inspectiebezoeken en het nieuwe onderzoek van de inspectie naar de melding van de ex-medewerker.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

30 september 2009

Leidsch Dagblad 30-09-2009

Winnersway onslaat directeur.DOOR SILVAN SCHOONHOVEN

LEIDEN - De Leidse verslaafdenopvang Winnersway heeft directeur Jan Piet op staande voet ontslagen en vervangen door een lid van pinksterkerk OCN. Piet probeerde sinds zijn aanstelling in juli juist om de opvang te scheiden van de kerk.

Kerk en opvang, beide in hetzelfde pand aan de Turkooislaan, waren op een ongezonde manier met elkaar vervlochten. Dat bleek de afgelopen maanden uit verklaringen van cliënten en personeel in deze krant, en daarna uit twee onderzoeken in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Door die verwevenheid vloeide voor de verslaafden bestemd gemeenschapsgeld weg naar de kerk. Een deel belandde bij de naar Kenia verhuisde leider van OCN, de van oplichting beschuldigde Gertjan Agtereek.Piet trad in juli aan met als motto ‘geen euro meer naar de kerk’ . Hij eiste terugbetaling van 40.000 van de 100.000 euro zorggeld die afgelopen jaar naar het genootschap was doorgesluisd. Als de kerk niet betaalde, zou Piet hen uit het gebouw aan de Turkooislaan zetten. Nu heeft de organisatie hem vervangen door Jurgen Hanemaaijer, een trouw kerklid die meermalen bij Agtereek op bezoek is geweest in Kenia. „De tentakels van de kerk zijn blijkbaar diep geworteld:, zegt Piet. „Ik heb meteen gezegd dat Winnersway alleen kans heeft als het zich helemaal losmaakt van OCN. Ik vond dus dat de raad van toezicht niet uit kerkleden mocht bestaan en heb hun vertrek geëist. Mijn ontslag is een poging van de kerk om grip te houden op de opvang. Dat is zonde, want onze medewerkers hebben hard gewerkt.”De Tweede Kamer besloot vorige week dat de geldkraan dicht moet en eist hard optreden van staatssecretaris Bussemaker. Een motie om Winnersway te sluiten, haalde het op een haar na niet. De kans dat er nu alsnog harde maatregelen volgen, is groot.Hanemaaijer was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Top