ACTUEEL

Topman ZuidZorg: 'PvdA zet achterban in de kou'

Juist de sociaal zwakkeren, mensen met weinig geld, lijden het meest onder de bezuinigingen in de langdurige zorg. "Zij krijgen de zwaarste klappen", zegt bestuursvoorzitter Marc Veldhoven van ZuidZorg in het aprilnummer van Skipr magazine. Daarmee laat de PvdA de eigen achterban in de steek, vindt teleurgesteld sociaaldemocraat Veldhoven.

"Ik begrijp dat er moet worden bezuinigd", aldus Veldhoven tegen interviewer Willem Wansink. "Maar ik begrijp niet dat de crisisproblemen worden vertaald in werkloosheid en minder zorg voor mensen in de wijken en dorpen die het zelf niet kunnen opbrengen. Dit leidt uiteindelijk tot slechte zorg."

Niets te verwachten

Vooral sociaal en economisch zwakkere werknemers raken momenteel hun baan kwijt. "Ze zijn het laagst opgeleid en verdienen het minst. Overal worden 'MBO-minners' ontslagen: bij banken, in de zorg, bij technische bedrijven, de dienstverlening. Hoogopgeleide kinderen hebben veel te verwachten van de internationale wereld. Die hebben het goed, de wereld ligt aan hun voeten. Maar als je niveau 2 zorgopleiding of een administratieve opleiding hebt gehad, heb je daar niets van te verwachten. Daardoor wordt de cohesie in de maatschappij steeds verder ondermijnd."

Crepeergevallen

Voor Marc Veldhoven is het draagkrachtprincipe in de zorg een 'denkfout in het systeem'. "Ze hebben het kind met het badwater weggegooid. Er wordt gedaan alsof mensen met gemak de huishoudelijke hulp kunnen betalen. Neem Valkenswaard. Daar hadden wij bijna alle huishoudelijke zorg: 800 cliënten. Valkenswaard heeft besloten helemaal te stoppen met huishoudelijke hulp. Die gaat alleen nog naar de crepeergevallen: 150 van de 800."

"Driehonderd mensen uit Valkenswaard kozen voor onze particuliere hulp. Zij betalen een tientje per uur, bovenop de dienstencheque van het Rijk van 10 euro. De overige 350 mensen kunnen dat tientje niet betalen. Dus wie worden er getroffen? De armen. Niet de minder arme mensen."

Bestuurderspartij

Veldhoven heeft zijn hele leven PvdA gestemd. Dat is afgelopen, laat hij aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen weten. "Zo'n Diederik Samsom leidt een bestuurderspartij. Hij trekt zich niets aan van waar de PvdA ooit voor stond. Samsom is de wortels kwijt. Intussen zorgt de PvdA ervoor dat allemaal stoere vrouwen in de huishoudelijke hulp worden ontslagen. En niemand doet iets."

Volgens Veldhoven is de sociaaldemocratie losgezongen van de werkelijkheid. "Ze leeft in haar eigen realiteit en laat haar achterban gruwelijk in de kou staan." Heeft de PvdA haar ziel verkocht? "De ziel is er in elk geval uit."

Het steekt hem dat de zorg vooral als kostenpost wordt gezien. "Vreemd, van kinderdagverblijven wordt dat niet gezegd. Wel van verpleeghuizen. Terwijl de zorg een deel van het consumptiepatroon is. Mensen eten, mensen rijden auto, mensen hebben zorg nodig. Op de een of andere manier is het heel iets anders als iemand zorg nodig heeft dan dat die persoon eet of auto rijdt. Er wordt veel te snel gezegd: 'Zorg is duur.' Maar je krijgt er ook wat voor. Daar hebben ze het bijna nooit over."

Veldhoven: "Ik kom uit een generatie die iets wilde met de wereld. Daar kun je van alles van zeggen. Je mag ons dom, naïef en achterlijk vinden. Maar wij gingen ergens voor. Daar schaam ik me nog steeds niet voor."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Ward Overeem

17 maart 2015

Beste lezers van Skipr en beste heer Veldhoven,

Met enige verbazing heb ik en de PvdA Eindhoven kennis genomen van bovenstaand interview in Skipr met de heer Veldhoven, bestuursvoorzitter van Zuidzorg.

Op 25 oktober 2014 gaf de heer Veldhoven in dagblad Trouw nog aan blij te zijn met de PvdA die er voor gezorgd heeft dat in de regio Eindhoven 500 huishoudelijke hulpen hun baan zouden behouden. Met hulp van het huishoudtientje kunnen in Eindhoven veel huishoudelijke hulpen hun baan behouden. De heer Veldhoven en PvdA wethouder Depla hebben samen opgetrokken richting het kabinet om dit geld van het kabinet voor elkaar te krijgen.

In het kort is er door het huishoudtientje in Eindhoven voor 2450 gezinnen geld voor extra huishoudelijke hulp. Deze hulp komt zeker ook terecht bij gezinnen uit de groep lage inkomens. U kunt de regeling overigens terugvinden via www.eindhoven.nl/huishoudtientje.

De gemeente Eindhoven heeft voor 2015 en 2016 2,5 miljoen euro extra gekregen van het Rijk waardoor ongeveer 500 medewerkers hun baan behouden. Dit ook mede door de invloed van de PvdA in Eindhoven.

Daar waar de PvdA in het college zit zoals in Eindhoven worden binnen de soms lastige opgave waarvoor we staan wel duidelijk sociale keuzes gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Ward Overeem
Raadslid Eindhoven
Fractie PvdA Eindhoven.

Erik Schensema

18 maart 2015

Er zijn politieke besluiten genomen die nu consequenties laten zien binnen de zorgsector. Er lag ook een noodzaak om met name de kosten te reduceren vanwege de economische trend. Nu de effecten werkelijk zichtbaar worden en er aan alle kanten ook pijn ontstaat krijg je ineens politiek gemor. Jammer dat dit via dit medium wordt uitgespeeld. Effecten van kosten reductie zijn overigens nog niet zichtbaar. De Chronische zorg zijn de kosten met ruim 450 mio toegenomen. De bureaucratie en regelrechte is meer dan verdubbeld (wat ook kosten en frustraties te weeg brengt) en ja..... de heer veldhoven heeft een punt dat dit vooral de meest afhankelijke in de samenleving raakt maar daar ontstaat de oplossing van de participatiesamenleving of is dat te opportunistisch gesteld. Halverwege dit jaar zullen we maar eens de balans opmaken.

Top