ACTUEEL

ADRZ rakelt conflict met cardiologen op

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) heeft een passage uit het jaarverslag en de jaarrekening 2013 gerectificeerd. Het ziekenhuis had gemeld dat twee cardiologen dat jaar terecht waren ontslagen, maar dit was helemaal niet het geval.

De vakgroep cardiologie was in opspraak gekomen wegens disfunctioneren, waardoor de veiligheid van patiënten niet meer kon gewaarborgd. Het ziekenhuis had de maatschap naar aanleiding daarvan opgeschoond. De vijf cardiologen uit de maatschap moesten opnieuw solliciteren, als ze in het ADRZ wilden blijven werken. Het ziekenhuis trok zes nieuwe cardiologen aan.

Omdat twee cardiologen weigerden te vertrekken, wilde het ADRZ hen ontslaan. Maar het Scheidsgerecht Gezondheidszorg oordeelde dat dit niet was toegestaan, omdat ontbinding van de arbeidsovereenkomst een disproportionele maatregel is. De cardiologen stapten alsnog op, en kregen een ontslagvergoeding mee.

Terecht

In het jaarverslag en de jaarrekening 2013 meldde de raad van bestuur van ADRZ echter iets heel anders. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg zou hebben geoordeeld dat een aantal cardiologen terecht de wacht was aangezegd, maar dat zij desondanks aanspraak konden maken op een vergoeding. Een heel andere versie van de feiten dan in 2013.

Nu schrijft het ziekenhuis op de site: "Deze vermelding doet echter geen recht aan de inhoud en motivering van de uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Reden waarom ADRZ gehoor geeft aan het verzoek van een van de cardiologen tot rectificatie." Uiteindelijk hebben de betrokken cardiologen in goed onderling overleg afscheid van ADRZ genomen, aldus het ziekenhuis.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top