ACTUEEL

Gemeenten stoppen ouderbijdrage jeugdhulp

Ruim zeventig gemeenten hebben de ouderbijdrage jeugdhulp opgeschort. Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Amsterdam en andere gemeenten in het hele land leveren geen gegevens meer aan het CAK, dat de eigen bijdragen int. In zo'n 150 andere gemeenten zijn of worden moties ingediend of vragen gesteld om de ouderbijdrage op jeugdhulp stop te zetten.

Dit melden ouderplatforms uit het hele land, waaronder UW Ouderplatform (Utrecht West en regio Lekstroom), Ouderplatform Rijnmond, Ouders Maas & Waal, Ouderplatform Zuid-Holland-Zuid en Ouderplatform Gooi & Omstreken en Oudervereniging PO Friesland.

Sinds 1 januari moeten ouders een eigen bijdrage betalen voor jeugdhulp met verblijf. In de Jeugdwet is de bijdrage vastgesteld voor kinderen die buiten het eigen gezin worden verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft. De bijdrage geldt voor verblijf in bijvoorbeeld een pleeggezin, een jeugdzorginstelling, ggz-instelling of plaatsing in een justitiële jeugdinrichting. De ouderbijdrage kan oplopen tot 132 euro per kind per maand.

Groot issue

De ouderbijdrage is een groot issue aan het worden, volgens de ouderplatforms. Zij stellen de bijdrage ter discussie om meerdere redenen. Zo stellen ze dat de ouders in kwestie al hoge extra kosten hebben, dat er een stapeling van ouderbijdragen is en dat ruim de helft van de opbrengst aan ouderbijdragen opgaat aan uitvoeringskosten. Ook zou de ouderbijdrage jeugdhulp in strijd zijn met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en het Europees Verdrag voor de Rechten van het kind.

Een toenemend aantal gemeenten zal geen gegevens meer leveren aan het CAK. Gemeenten kunnen het innen van deze bijdrage niet zelf stopzetten, omdat het CAK de organisatie is die de bijdrage int. Door geen gegevens meer te delen met het CAK te delen, wordt innen niet mogelijk.

Landelijke opschorting

De gezamenlijke ouderplatforms roepen de Tweede Kamer en Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op tot een landelijke opschorting van de ouderbijdrage Jeugdhulp. Donderdag zullen zij een brief met die boodschap overhandigen aan de Vaste Kamercommissie VWS.

Jacqueline Gomes, namens de gezamenlijke ouderplatforms: "Waarom voor een kind dat opgenomen wordt met somatische klachten geen ouderbijdrage innen, maar als kind voor psychische aandoening wordt opgenomen wel?" Als een volwassene voor eenzelfde behandeling wordt opgenomen in een GGZ instelling, kost deze opname volgens haar niet meer dan het maximale eigen risico voor de Zorgverzekering van 375 euro per jaar. "Hoe kan men voor een kind met dezelfde behandeling dan maximaal 1580 euro per jaar moeten betalen?"

Onderzoek

Staatssecretaris Van Rijn liet in januari al weten onderzoek te doen naar de ouderbijdrage. Oppositiepartijen SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks wilden de eigen bijdrage laten vervallen zolang dat onderzoek loopt. Maar Van Rijn liet weten dat niet te zien zitten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top