HRM

Thebe terecht failliet verklaard

Het verzet tegen het faillissement van Thebe is ongegrond. Dat heeft het gerechtshof 's Hertogenbosch in hoger beroep verklaard. Het gerechtshof bekrachtigt het faillissement van de huishoudhulporganisatie.

Medewerkers vonden dat Thebe hen goedkoop kwijt wilde raken door failliet te gaan. Zij waren ervan overtuigd dat er concrete plannen waren voor een overname. Volgens hen maakte Thebe op deze manier misbruik van het faillissementsrecht. Zij gingen tegen het faillissement in verzet met een procedure bij de rechtbank.

Het gerechtshof vindt dat Thebe, mede met het oog op het behoud van werkgelegenheid, voldoende pogingen heeft gedaan om personeel elders onder te brengen. Dit bleek tevergeefs. Verder is uit niets gebleken dat sprake was van een 'voorgekookte' doorstart. Het hof wijst het verzet van de werknemers af, en oordeelt dat Thebe geen misbruik heeft gemaakt van het faillissementsrecht. Het faillissement van Thebe blijft hiermee overeind.

Schulden

Thebe leed al jaren verlies en kampte met schulden. Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2007 was de vraag naar thuishulpen structureel verminderd. Daardoor had de instelling teveel thuishulpen in dienst. Ook de tarieven die de gemeenten betaalden voor thuishulp daalden steeds verder. Als gevolg daarvan kreeg Thebe in veel gevallen minder betaald dan de kostprijs van thuishulp.

In november 2014 werd duidelijk dat door nieuwe wetswijzigingen per 1 januari 2015 gemeenten nog minder of zelfs helemaal geen thuishulp meer zouden gaan inkopen. Voor Thebe zou dit een omzetdaling van 55 procent betekenen. De organisatie zag geen andere uitweg dan het aanvragen van het faillissement en deed dat dan ook op 18 december 2014. Diezelfde dag nog werd Thebe failliet verklaard.

Curatoren

In januari 2015 oordeelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant dat het bedrijf terecht failliet is gegaan. Ook de curatoren van Thebe stelden in hun eerste faillissementsverslag dat een doorstart nooit mogelijk is geweest, maar het ontslagen personeel geloofde dit niet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top