Vastgoed

Zorgpartijen verduurzamen gebouwen

Om de energiekosten in hun gebouwen terug te dringen, hebben De Friesland Zorgverzekeraar en zorgorganisaties in Friesland een convenant ondertekend. Beleid voeren op het terugdringen van energiekosten kan naast milieuwinst ook financieel voordeel bieden. En dit komt de continuïteit van het zorgaanbod weer ten goede, verwachten de betrokkenen.

De aan de zorgverzekeraar verbonden Stichting De Friesland draagt financieel bij aan het stimuleren van de verduurzaming van het energiegebruik. De stichting stelt energiescans ter waarde van maximaal 5000 euro beschikbaar aan de zorgorganisaties. Aan de hand van de scans kunnen zij heel gericht zien waar de meeste winst te halen is.

Het verduurzamingsfonds FSFE van de provincie Friesland is bereid om vijf miljoen euro beschikbaar te stellen, aan projecten gericht op het verduurzamen van het vastgoed dat in gebruik is bij zorginstellingen die bij het convenant betrokken zijn. FSFE op zijn beurt krijgt geld van de provincie, in totaal 90 miljoen euro.

Convenantpartijen

De ondertekenaars van het convenant zijn: De Friesland Zorgverzekeraar, Stichting De Friesland, ZuidOostZorg, Zorggroep Tellens, Zorggroep Alliade, GGZ Friesland, inkoopcoöperatie voor de zorg Intrakoop, gebouwverduurzamer INNAX en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) van de provincie Friesland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top