HRM

Asscher: 'Vaccinatie blijft vrije keuze werknemers'

Asscher: 'Vaccinatie blijft vrije keuze werknemers'

Minister Asscher van Sociale Zaken wil werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. De Gezondheidsraad adviseerde om te onderzoeken of verplicht vaccineren in bepaalde gevallen mogelijk is, maar de minister wil werknemers de vrije keuze laten.

In juni 2012 vroeg de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Gezondheidsraad om een afwegingskader voor vaccinatie in arbeidsomstandigheden te ontwikkelen. Directe aanleiding was de uitbraak van Q-koorts en de gevolgen daarvan voor werkenden.

Invasieve maatregel

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Asscher nu dat hij het verplichten in beginsel onwenselijk vindt. "Vaccinatie is een invasieve maatregel en ik beschouw een vaccinatieverplichting als een te vergaande inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. Verplichten van vaccinatie in ook niet in lijn met ons arbobeleid van doelvoorschriften en het beleid vanuit volksgezondheid", schrijft de minister.

Rechtspositie

Asscher stelt verder dat weigering van vaccinatie geen negatieve rechtspositionele consequenties mag hebben voor werknemers, zelfs als zijn er ernstige risico’s voor derden. De werkgever blijft verantwoordelijk voor het gezond en veilig  werken van de werknemers. "Het is dan belangrijk om in goed overleg tussen werkgever en werknemer te kijken naar oplossingen. Wellicht zijn andere beschermende maatregelen mogelijk en indien dat niet het geval is, moeten werknemer en werkgever kijken naar vervangende werkzaamheden."

Norm

Dit kan een reden zijn om vanuit de werkgever vaccinatie tegen bepaalde infectieziekten als norm te stellen, bijvoorbeeld in een zorginstelling. Wie niet aan die norm wil voldoen moet naar andere beschermende maatregelen of vervangende werkzaamheden kijken.

Asscher roept in navolging van de aanbeveling van de Gezondheidsraad werkgevers en werknemers op om vaccinatieafwegingen op brancheniveau te maken. Een advies over Q-koorts verschijnt dit voorjaar en kan hierbij als voorbeeld worden dienen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

29 maart 2015

Voor andere sectoren is dat een te billijken syandpunt. Voor de zorg, waarin gewerkt wordt met mensen met een vaak kwetsbare gezondheid, vind ik het dat niet. Dan moet je een ander beroep kiezen.

Top