ACTUEEL

Jeugdzorg Brabant mag weer kinderen helpen

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant heeft een voorlopig certificaat gekregen en mag vanaf 1 april weer kinderen aannemen. De kwaliteit van zorg is volgens het Keurmerkinstituut op orde, de interne processen zijn verbeterd en de werkwijzen doorontwikkeld.

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant slaagde er eind 2014 niet in om een certificaat te krijgen van het Keurmerkinstituut, als enige van alle bureaus jeugdzorg in Nederland. Certificering was wettelijk vereist in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg per januari 2015. De organisatie liep het certificaat mis omdat het niet voldoende gekwalificeerd personeel in dienst had.

Kinderen in de provincie Noord-Brabant werden de afgelopen maanden geholpen onder verantwoordelijkheid van de William Schrikker Groep. Voortaan kan Bureau Jeugdzorg de jeugdbescherming en jeugdreclassering voor alle cliënten voor gemeenten in Noord-Brabant weer onder eigen verantwoordelijkheid uitvoeren. Het Keurmerkinstituut heeft Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant een voorlopig certificaat toegekend. Dit is twee jaar geldig maar interim bestuurder Durk Kooistra streeft ernaar om zo snel mogelijk een definitief certificaat te krijgen.

Verscherpt toezicht

Bureau Jeugdzorg staat sinds begin februari 2015 onder verscherpt toezicht van de Inspecties Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie. Durk Kooistra: "Ik ben blij met deze belangrijke stap. Wij gaan ons nu inzetten op het opheffen van het verscherpte toezicht. Wij kunnen nu, samen met de Brabantse gemeenten, verder bouwen aan de toekomst van Bureau Jeugdzorg."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top