ACTUEEL

21 duizend meldingen verspilling in zorg

Medicijnen die ongebruikt de prullenbak ingaan en rollators waar niks mis mee is maar die toch omgeruild moeten worden bij bijvoorbeeld een verhuizing. Daarover wordt het meest geklaagd bij het Meldpunt Verspilling in de Zorg, waar inmiddels meer dan 21.000 meldingen binnenkwamen.

Het centrale meldpunt tegen verspilling bestaat nu bijna twee jaar en nog bijna dagelijks komen er nieuwe meldingen, aldus minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) die dinsdag tussentijds de balans opmaakten. Door verspilling in de zorg aan te pakken, willen Schippers en Van Rijn de zorg goed en betaalbaar houden.

Oplossingen

Bij het meldpunt op internet kunnen niet alleen klachten worden achtergelaten, er is ook te zien wat ermee gebeurt. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat apothekers bij het begin van een behandeling minder medicijnen meegeven. En er wordt gewerkt aan een systeem waarbij apotheken teruggebrachte medicijnen die over zijn opnieuw kunnen gebruiken. Ook begint er een proef waarbij patiënt en arts na de diagnose borstkanker even de tijd nemen om na te denken over de voor- en nadelen van verschillende behandelingen die mogelijk zijn.

Het meldpunt is in het leven geroepen door het ministerie maar aan de oplossingen werken veel partijen in de zorg samen. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

1 april 2015

De kans die het meldpunt laat liggen, is dat niet gekeken wordt naar structurele verspillingen, die liggen in de samenwerking tussen de schakels in zorgverlening.

Daarvoor moet je met die schakels om de tafel en de verspillingen uittekenen die dan blijken, als je de activiteiten afloopt die plaatsvinden rondom een behandeling.

Lean noemt dat een "waardestroomanalyse".

Nu blijft het zicht beperkt tot verspillingen die evident geld vertegenwoordigen. Het kan zijn dat het oplossen van een dergelijke verspilling leidt tot een andere verspilling, waar je geen zicht op hebt, als het "totaal van de keten" buiten beschouwing laat.

Als je een waardestroomanalyse loslaat op de schakels in een keten, waarin je een klachtencategorie onder de loep neemt, ontdek je aanzienlijk meer verspillingen, o.a. door overbehandeling, dubbel werk, miscommunicatie en zo meer. Als je daar de grootste en best beïnvloedbare verspillingen van aanpakt, via een grondige analyse en dáár de kernoorzaak van achterhaalt, verminder je structureel verspillingen in plaats van incidenteel. Waarbij je ook in de gaten hebt of je niet nieuwe verspillingen creëert.

Het zou helpen als het meldpunt daartoe niet alleen meldpunt wordt, maar actief faciliteert dat dergelijke analyses gebeuren, en daar condities en faciliteiten voor biedt. En bijvoorbeeld deelnemers beloont uit de "shared savings" die uit deze aanpak resulteren.

Op die manier wordt het meldpunt behalve meldpunt van incidenten een permanent ontwikkel-instrument naar steeds zuiniger zinnig zorgen.

Erik Schensema

1 april 2015

Ik kan mij vinden in het pleidooi van Mauk. Natuurlijk is een focus op kostenbeheersing en zorgvuldig gebruik van materiaal en goederen belangrijk, Daar valt nog wat te verdienen of te besparen. Maar met name de focus op de structurele verspilling in samenwerking tussen ketens of op het vlak van communicatie en besturingsprincipes verdient nog meer de aandacht. VMS is daarbij een middel om het in kaart te brengen en keuzes te maken. Het raakt in deze vaak ook de cultuur van organisaties en is dus wel weer wat complexer om zomaar op te lossen. 'oude' patronen loslaten is een kunst en met kleine stapjes successen behalen geeft wel weer energie. In dit verband is de KAIZEN benadering uitermate geschikt.
Er valt nog veel te verbeteren dus..... eerst maar eens de bewustwording creëren .

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

1 april 2015

Misschien dat wij daartoe hiermee een aanzet geven Erik?
Waardestroomanalyses laten onze deelnemers de schellen van de ogen vallen. Een krachtig vertrekpunt voor bewustwording!

Top