Finance

CPB zet effecten zorgbezuinigingen op een rij

Het kabinet zou op termijn 950 miljoen euro per jaar kunnen besparen door de wijkverpleging uit de zorgverzekeringswet te halen. Alleen de kortdurende zorg zou dan nog vergoed worden. Voor langdurige wijkverpleging zouden mensen zichzelf moeten verzekeren.

Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) dat 104 potentiële hervormingen en bezuinigingen in de zorg op een rij heeft gezet. De maatregelen waren aangeleverd door tien politieke partijen in de Tweede Kamer, maar het CPB heeft ze geanonimiseerd op een rij gezet, inclusief de financiële consequenties.

Na het niet langer vergoeden van de wijkverpleging levert ook het verhogen van het eigen risico in de zorg flink geld op. Dat staat voor 2017 geraamd op 405 euro, maar als dat nog eens met 100 euro wordt verhoogd, levert het de schatkist vanaf dat moment een structurele besparing op van 870 miljoen euro.

Een andere maatregel die de staat flink bespaart is de invoering - naar Zweeds voorbeeld - van zogeheten vouchers voor de individuele inkoop van langdurige ouderenzorg. Daarmee komen zorg in natura en het persoonsgebonden budget te vervallen. De vouchers dekken 80 procent van de kosten, de rest moet de gebruiker zelf betalen. Deze maatregel zou de eerste jaren extra geld kosten, maar levert op termijn (over tien jaar) elk jaar 620 miljoen euro op.

Uit de rapporten blijkt ook dat de kosten voor hervormingen in de zorg gemiddeld neerkomen op 1,5 procent per jaar. Grote hervormingen kunnen wel acht jaar duren en kosten dan dus 12 procent van de uitgavenpost die wordt hervormd.

De kosten van de zorg stijgen elk jaar. Dit jaar geeft de overheid 72,9 miljard euro uit aan zorg. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

C Hoek

1 april 2015

Enig idee wat langdurige wijkverpleging nu anno 2015 inhoudt?
Zelf betalen? Kale kippen plukken en zeggen dat we besparen?
Denk toch eens na voordat je een computertje wat sommetjes
laat maken!

paul schoof

1 april 2015

Graag reageer ik op de eerste regels van het bericht:
"Het kabinet zou op termijn 950 miljoen euro per jaar kunnen besparen door de wijkverpleging uit de zorgverzekeringswet te halen. Alleen de kortdurende zorg zou dan nog vergoed worden. Voor langdurige wijkverpleging zouden mensen zichzelf moeten verzekeren."

Of het CPB communiceert onduidelijk of Skipr.
Immers, als het eerst "uit de verzekering zou gaan" en je je vervolgens zou "moeten verzekeren..."...?
Is misschien bedoeld, dat het uit de basisverzekering zou moeten en in een pakket aanvullende verzekering?
Maar los van deze onduidelijkheid: de samenleving verkeert in de grootste transitie sinds 30 jaar met alle onzekerheden van dien.
Hoe wijs is het dan om gaande de rit alweer nieuwe afspraken te (willen) maken?
Is het tempo en de omvang waarin een van de beste zorgsystemen ter wereld wordt ontmanteld, wel wijs?
Is nog sprake van consistentie? Enerzijds worden verzorgingshuizen gesloten, indicaties moeilijker afgegeven, plaatsen voor hoge ZZP's minder ingekocht EN thuiszorg gestimuleerd.
Aan de andere kant kopen de verzekeraars 19% minder thuiszorg in en worden de barrieres om thuis zorg te ontvangen hoger en hoger.
En het blijft verhoudingsgewijs stil in zorgland.
Totdat......

Frank Conijn

1 april 2015

De maatregelen die het CPb voorstelt leveren per saldo helemaal niets op! Ze zorgen slechts voor een verschuiving van de financiering van de collectieve sector naar de eigen portemonnee. Die alleen de hoge inkomens goed kunnen verdragen. Zo beschouwd zijn de CPb-voorstellen dus denivelleringsvoorstellen.

De zorg kosteneffectiever maken (= goedkoper met behoud van zorgkwaliteit en toegankelijkheid, of beter maken bij gelijkblijvende kosten), dát levert iets op. Daar zou men dus naar moeten kijken. Specifiek, voor wat betreft het eigen risico: er is een systeem dat effectiever én socialer is om overmatige zorgvraag af te remmen -- zie https://gezondezorg.org/eigen-bijdragen.

Top