ACTUEEL

IGZ kritisch over huisarts Tuitjenhorn

Huisarts Nico Tromp in Tuitjenhorn heeft in "ernstige mate" in strijd met de regels voor verantwoorde zorg gehandeld. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) oordeelt hard over zijn handelen in een calamiteitenonderzoek over de kwestie.

Volgens de IGZ heeft Tromp "onprofessioneel" gehandeld bij de zorg voor de ernstig zieke patiënt door een "buitengewoon en buitenproportioneel hoge dosering" morfine toe te dienen. Daarnaast heeft de arts de patiënt en/ of diens echtgenote niet goed geïnformeerd over de mogelijk zeer ingrijpende, onomkeerbare gevolgen hiervan. Ook heeft de huisarts de aanwezige wijkverpleegkundige onjuist geïnformeerd over de toegediende dosering.

Bovendien heeft Tromp niet gezorgd voor een adequate en juiste medische verslaglegging, door de klinische toestand van de patiënt niet te beschrijven en de toegediende medicatie niet te registreren. Hij handelde in strijd met de Opiumwet door een ruime hoeveelheid opiaten in zijn praktijk te hebben, die retour waren gekomen van overleden patiënten. De huisarts heeft onterecht een verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven.

Huisartsenpost

De Inspectie uit verder kritiek op huisartsen van de huisartsenpost, die ook zorg hebben verleend aan de patiënt van Tromp. Zij hebben in het systeem van de huisartsenpost niet alle relevante medische gegevens van deze patiënt geregistreerd ten aanzien van de anamnese, het lichamelijk onderzoek, het klinisch beeld, medicatievoorschriften en de daadwerkelijk toegediende medicatie. De huisartsen en triagisten bij de huisartsenpost hebben de huisartsenpraktijk onvoldoende aangesproken, geen feedback gegeven en geen melding gedaan ten aanzien van het afwijken van het 'Protocol Palliatieve zorg in de terminale fase' van de huisartsenpost.

In de huisartsenpraktijk werkte ook een huisarts in opleiding. Zij heeft volgens de IGZ ook onvoldoende professionele verantwoordelijkheid genomen op een aantal fronten. Maar dit komt voor een deel door een gebrekkige begeleiding. Dinsdag verscheen een afzonderlijk onderzoek naar het handelen van de instanties. Hieruit blijkt dat de IGZ en het OM niet onzorgvuldig hebben gehandeld.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top