HRM

Bascule snijdt weer in personeelsbestand

De Bascule, het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam, krimpt de organisatie in met 25 fte’s. De inkrimping is volgens de organisatie een noodzakelijk gevolg van de bezuinigingen in het kader van de transitie van de jeugdzorg.

De Bascule heeft in 2014 al circa honderd mensen ontslagen. De instelling kwam onder meer in de problemen door de bezuinigingen in de ggz en de invoering van het nieuwe bekostigingssysteem. Door een gebrekkige registratie van DBC's kon De Bascule een deel van de verleende zorg niet declareren bij de verzekeraars, waardoor er een tekort van enkele miljoenen ontstond.

Als gevolg van de maatregelen in 2014 heeft de Bascule naar eigen zeggen vooruitgang geboekt in het financieel gezond maken van de organisatie. Maar intussen is door de transitie het gemeentelijke budget voor de jeugdzorg verlaagd. Daarom ziet het management zich genoodzaakt om te bezuinigen op onder meer de huisvesting en medewerkers te ontslaan. De medewerkers en Ondernemingsraad zijn hier inmiddels van op de hoogte gebracht.

Ontslagen

Er vallen vooral ontslagen binnen de klinische en deeltijd behandelgroepen, vanwege de verschuiving van klinische opnames naar meer ambulante poliklinische behandelingen. "Wij blijven ons inzetten om ook met minder budget zo veel mogelijk cliënten zo goed mogelijk te helpen", meldt de Bascule. "Tevens overleggen wij met onze partners in de jeugdhulp en het speciaal onderwijs om ervoor te zorgen dat ook in de samenwerkingsverbanden de continuïteit van zorg gegarandeerd is."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top