HRM

Rob Hartings nieuwe voorzitter rvt Reos

Rob Hartings (55) is met ingang van 1 april de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Reos. Hij neemt de voorzittersrol over van Aja van Gemeren vanwege het verstrijken van zijn termijn.

De nieuwe rvt-voorzitter is lid van de raad van bestuur van Youké, sterke jeugd in Amersfoort. Hij heeft als bestuurder en toezichthouder veel ervaring met veranderopgaven in de zorg. Daarnaast vervult Hartings een toezichthoudende functie bij Stichting Kram, een organisatie voor jeugd-GGZ in de Zaanstreek en is hij voorzitter van de Landelijke Vereniging Spoedhulp Jeugd Nederland.

Frits Slootweg (RvT-lid Reos): "Wij danken Van Gemeren voor zijn grote inzet voor Reos in de afgelopen jaren. We zijn blij met de komst van Rob Hartings als nieuwe voorzitter van de RvT. Met zijn brede ervaring op bestuurlijk en organisatorisch gebied in de zorg, kan Hartings een belangrijke bijdrage leveren aan het houden van toezicht op de nieuwe strategische route die Reos binnen de veranderende marktomstandigheden zal inslaan."

Rob Hartings: "Ondernemen in de zorg, niet voor de profit, maar voor de maatschappelijke toegevoegde waarde, daar ligt mijn passie. De werkwijze van de eerste lijn is belangrijk voor het slagen of falen van het zorgstelsel. Dat vraagt van de gehele eerste lijn een zeer ondernemende opstelling. Aan Reos de taak om de eerstelijnszorgprofessional daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen."

Vanwege het verstrijken van de termijnen van de twee andere leden zal de Raad van Toezicht zich in fases helemaal vernieuwen. Voor de functie van rvt-lid Ron Hendriks, van wie de termijn dit jaar afloopt, wordt een nieuw lid geworven. De termijn van rvt-lid Frits Slootweg loopt per januari 2016 af.

Reos is een organisatieadviesbureau voor eerstelijnszorgprofessionals en hun samenwerkingspartners.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top