ACTUEEL

'Dereguleer nieuwe vormen huisartsenzorg'

De Nederlandse Zorgautoriteit pleit voor minder regels bij nieuwe aanbiedingsvormen van huisartsenzorg. Het gaat in het voorstel om bijvoorbeeld zorgverleners die een inloopkliniek willen starten als 'Care-to-Go'. Mensen kunnen er zonder afspraak terecht voor simpele medische klachten, ook na kantoortijden en in het weekeinde.

Dit schrijft de NZa in een advies aan de minister van VWS.

Nieuwe zorgaanbieders willen huisartsenzorg aanbieden in een andere vorm dan klassieke huisartsenzorg. De nieuwe aanbieders werken bijvoorbeeld zonder ingeschreven patiënten. Volgens het Zorginstituut Nederland valt dit soort zorg niet onder de "continue, persoonsgerichte, integrale (levenslang en levensbrede) zorg" zoals huisartsen die aanbieden. Daarom wordt de zorg niet vanuit de basisverzekering vergoed. Patiënten die hiervan gebruik willen maken, betalen dus zelf de rekening.

Dereguleren

Nieuwe zorgaanbieders moeten nu nog bij de NZa een aanvraag doen voor een prestatie-omschrijving of een tarief-op-maat. De Zorgautoriteit vraagt minister Schippers van VWS om de huisartsenzorg te dereguleren door prestatie-en tariefregulering te laten vervallen voor deze specifieke zorgvariant. Dit neemt een drempel weg voor nieuwe toetreders en past in een stelsel van vrije toetreding. Wel moet deregulering volgens de NZa gebeuren onder de voorwaarde dat nieuwe aanbieders de geldende wet- en regelgeving naleven, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit en transparantie.

Verder vindt de NZa dat het dereguleren van deze vorm van zorg meer transparantie vereist van zorgaanbieders, in het belang is van de consument. Die heeft voldoende informatie nodig om te kunnen kiezen. De Zorgautoriteit stelt voor om standaardprijslijsten verplicht te stellen in de wachtkamer over de tarieven. De NZa kan zorgaanbieders verplichten specifieke informatie over hun dienstverlening ten behoeve van consumenten te publiceren.

Simpele knip

Een aandachtspunt bij de uitwerking van de deregulering is dat een simpele knip tussen basisverzekerde zorg en niet-basisverzekerde zorg voor de huisartsenzorg niet helemaal het gewenste effect heeft. Binnen de prestaties voor huisartsenzorg bevinden zich ook een aantal zorgactiviteiten die weliswaar buiten de basisverzekering vallen, maar waarvoor tariefregulering nog steeds zinvol zijn. Denk hierbij aan rijbewijskeuringen en informatieverzoeken van derden.

Door de niet basisverzekerde zorg door huisartsen als geheel te dereguleren, vallen ook deze verrichtingen buiten de NZa-tariefregulering. Voor deze verrichtingen geldt echter dat de zorg- of informatievrager geen alternatief heeft voor de specifiek aan de ingeschreven patiënt verbonden huisarts, of geen optie heeft om van die zorg af te zien (bijvoorbeeld rijbewijskeuringen). In die specifieke prestaties zou deregulering een ongewenst prijsopdrijvend effect kunnen hebben.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top