Finance

Overheid doet ziekenhuizen financiële handreiking

De garantieregeling voor het aantrekken van leningen wordt verruimd. Het plafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO),  die ook voor investerende ziekenhuizen zal gaan gelden, wordt verhoogd van 50 naar 150 miljoen euro.

Terughoudende opstelling

Met de GO wil de overheid inspelen de terughoudende houding bij banken als gevolg van de kredietcrisis. Die terughoudende opstelling wordt in de ziekenhuiszorg verder gevoed door de stelselwijzigingen. In het kader van GO-regeling staat de overheid voor de helft van een lening garant. Verder heeft de minister van EZ de intentie om bankgaranties binnen de GO mogelijk te maken.
Het is de bedoeling dat de GO-regeling zo spoedig mogelijk wordt opengesteld voor ziekenhuisfinancieringen.

Overheidsgarantie

Voor financieringsaanvragen met overheidsgarantie kunnen ziekenhuizen zich wenden tot een van de deelnemende banken, te weten: ABN-Amro, Fortis Bank Nederland, ING, Rabobank, NIBC Bank, Friesland Bank, Van Lanschot Bankiers en New HBU II.
De bank besluit of er voor de financiering bij SenterNovem een verzoek tot garantstelling wordt ingediend en of de financiering uiteindelijk ook wordt verstrekt. Het is de bedoeling dat de GO-regeling zo spoedig mogelijk wordt opengesteld voor ziekenhuisfinancieringen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top