ACTUEEL

Tergooi voelt zich gesterkt door rapport

De Tergooiziekenhuizen in Hilversum en Blaricum zijn tevreden met de uitkomsten van het onderzoek dat de Verkenningscommissie heeft gedaan naar de toekomstplannen van het ziekenhuis. De commissie onder leiding van hoogleraar Wim Groot concludeert dat de voorgenomen herstructurering de kwaliteit en veiligheid van de zorg ten goede komt. Daarbij is de besluitvorming volgens de commissie zorgvuldig verlopen.

Verzet

De toekomstplannen van de Tergooiziekenhuizen zijn in Hilversum al geruime tijd inzet van fel debat. De plannen voorzien ondermeer in een concentratie van de intensive care en SEH op de locatie Blaricum. Hiertegen bestaat in Hilversum grote weerstand. Een handtekeningenactie van de plaatselijke SP en PvdA leverde vorig jaar ruim 13 duizend handtekeningen op.

Onafhankelijk onderzoek

Om helderheid in het debat te scheppen heeft het college van burgemeester en wethouders een beroep gedaan op hoogleraar Groot als onafhankelijke deskundige. In de onderzoekscommissie had ook directeur Atie Schipaanboord van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zitting.

Geen beter alternatief

Groot presenteerde zijn bevindingen donderdag aan de gemeenteraad in Hilversum. Voor de ziekenhuiszorg in het Gooi is geen beter alternatief denkbaar, stelt de commissie-Groot. In de plannen van Tergooiziekenhuizen stijgt de kwaliteit van de intensive care en verloskunde door de concentratie van afdelingen. Tegelijkertijd blijft de meest voorkomende zorg  in de vorm van poliklinieken in Hilversum en Blaricum aanwezig. Groot hamert erop dat de zorg in Hilversum een enorme sprong voorwaarts maakt met de plannen. Tergooi wil het verouderde gebouw slopen en een compleet nieuw ziekenhuis bouwen. Daarmee committeert het ziekenhuis zich voor zeker de komende veertig jaar aan Hilversum. “Er is dus geen sprake van het laten vallen van Hilversum”, aldus Groot.  “De zorg gaat er in Hilversum juist op vooruit. Alleen is het ziekenhuis er niet in geslaagd dat over te brengen.”

Beeldvorming

Van de Hilversumse politiek vraagt Groot de moed om tegen de bestaande beeldvorming in te gaan mee te werken aan de plannen van Tergooiziekenhuizen. De raad van bestuur denkt dat het rapport een goed vertrekpunt is voor nadere constructieve gesprekken met de gemeenteraad van Hilversum en de burgemeester en wethouders van Hilversum.
Of met het rapport de kritiek verstomt, is de vraag. Het Reformatorisch Dagblad
maakt melding van een nieuw initiatief van verontruste burgers, die de gemeente oproepen om op zoek te gaan naar een nieuwe, private partij om via een publiekprivate samenwerking een volwaardig ziekenhuis in Hilversum te realiseren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top