Tech

'Telemedicine maakt zorg sneller, beter en goedkoper'

"Telemedicine maakt de zorg sneller, beter en goedkoper. Ook zorgt het ervoor dat de patiënt meer regie heeft. Telemedicine moet een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg worden." Dat zegt Leonard Witkamp tijdens zijn oratie op 8 april ter aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap Telemedicine.

"Telemedicine is de invulling van eHealth vanuit de verantwoordelijkheid van de zorgprofessional", legt Witkamp uit. "Ofwel, de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën binnen de geneeskunde om te komen tot efficiëntere zorg. Telemedicine biedt patiënten en artsen de mogelijkheid om via de computer diagnoses te stellen, uitslagen te communiceren en informatie uit te wisselen. Het draagt bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor patiënten. Dit maakt de zorg sneller, beter en goedkoper."

Leonard Witkamp is per 1 december 2014 voor vijf jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar Telemedicine bij de afdeling Klinische Informatiekunde van de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door artsenfederatie KNMG.

Gericht op de patiënt

Witkamp onderzoekt de verdere ontwikkeling van het Health Management Research model, een ouder model voor ontwikkeling, onderzoek en implementatie van Telemedicine-diensten. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn telemedicine-diensten gericht op de consument/patiënt, die bijdragen tot patient empowerment en zelfmanagement.

Enerzijds gaat de aandacht hierbij uit naar diensten, meestal apps, die de medische wereld ontwikkelt om de patiënt thuis te ondersteunen, de arts te ontlasten en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Anderzijds gaat het om aansluiting te vinden van de medische professie bij de enorme hoeveelheid consumenten-apps gericht op gezondheid om daarmee voordeel te behalen voor de patiënt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Walter van Harmelen

13 april 2015

Is de DBC DOT of minister hier al klaar voor?

Top