ACTUEEL

'Ouderen krijgen thuis te weinig zorg'

Ouderen krijgen vaak te weinig professionele zorg aan huis en te weinig mantelzorg, volgens huisartsen en wijkverpleegkundigen. Zij zeggen in hun dagelijkse praktijk steeds meer ouderen te zien die vereenzamen of slecht eten en drinken.

Dit meldt de NOS, die meer dan 320 artsen en dertig wijkverpleegkundigen vroeg om een vragenlijst in te vullen over de zorg aan zelfstandig wonende ouderen. Volgens driekwart van de huisartsen is de zorg aan oudere thuis onvoldoende. De helft van de wijkverpleegkundigen deelt die conclusie.

Zorg aan huis

Het kabinet heeft de toegang tot verpleeghuizen beperkt. Sinds januari 2015 kunnen daar alleen ouderen terecht die intensieve 24-uurszorg nodig hebben. Tot die tijd blijven ouderen thuis wonen met professionele zorg aan huis. De bedoeling is dat familie, vrienden en buren meer bijspringen.

Vrijwel alle huisartsen en wijkverpleegkundigen zeggen dat de familie onvoldoende kan helpen als dat nodig is. Mantelzorgers zijn vaak al overbelast of familie woont ver weg. "In het ideale plaatje springen de kinderen bij. Als die er niet zijn, moet een oudere een goede beurs hebben om genoeg zorg te krijgen. Mensen die beide niet hebben, krijgen het echt steeds zwaarder", zegt een van de wijkverpleegkundigen.

Bezuinigingen

De zorgverleners zien vooral problemen ontstaan met de algemene ondersteuning thuis en met bezuinigingen. Zo krijgen veel ouderen minder huishoudelijke hulp. Ook zien artsen en wijkverpleegkundigen dat er minder dagbesteding en begeleiding is. Dat is zorg die gemeenten grotendeels moeten regelen.

"Een dagopvang die wordt opgeheven betekent meer vereenzaming, vaak slechter eten en drinken en meer kans op te laat geconstateerde medische problemen", zegt Herman Suichies van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. Verder zijn de mogelijkheden voor intensieve ondersteuning thuis door de toegenomen werkdruk voor huisartsen beperkt en zijn er minder plekken voor een tijdelijke opname.

Bijna de helft van de wijkverpleegkundigen zegt dat de bezuinigingsopdracht van verzekeraars meespeelt in het stellen van een indicatie voor zorg. Toch zijn de verpleegkundigen over het algemeen tevreden over de rol die zij nu vervullen. Ze zeggen wel dat de partijen die actief zijn in de wijk, hun werkzaamheden beter op elkaar moeten afstemmen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

13 april 2015

En zo ontvouwt zich de tragedie in de ouderenzorg. De -- logische -- tragedie als gevolg van de gelijktijdige extramuralisatie en decentralisatie + straffe bezuiniging op de WMO-gelden. De tragedie waarvoor door diverse overheidsinstanties en onderzoeksinstituten gewaarschuwd is en die voorkomen had kunnen worden. Zie https://gezondezorg.org/ouderenzorg voor het hele verhaal (dient nog bijgewerkt te worden aan de hand van de recente ontwikkelingen).

Top