HRM

'Meer ouderengeneeskunde in basisopleiding artsen'

Ouderengeneeskunde moet een belangrijker plaats krijgen in de opleiding van medisch studenten. De nadruk ligt nu vooral op patiënten van jonge en middelbare leeftijd. Er is dan ook weinig kennis over senioren bij basisartsen. Dat stelt Leyden Academy on Vitality and Ageing na onderzoek. De ouderenbond ANBO en Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, onderschrijven dit.

Op dit moment is 16 procent van de Nederlanders 65 jaar of ouder en dit percentage zal naar verwachting oplopen tot zo'n 25 procent in 2050. Ouderen hebben vaak meerdere chronische ziekten tegelijk en gebruiken hiervoor verschillende medicijnen, die complex op elkaar inwerken.

Uit een eerdere inventarisatie van Leyden Academy uit 2011 bleek dat het onderwijs op het gebied van ouderengeneeskunde op de acht medische faculteiten in aanbod en kwaliteit sterk uiteenloopt en voor verbetering vatbaar is. Met het rapport 'Basiscompetenties ouderengeneeskunde voor basisartsen' krijgen de faculteiten nu een kader aangereikt om ouderengeneeskunde adequaat en consistent in de curricula te verwerken. De competenties zijn opgesteld op basis van een internationale inventarisatie met inbreng van deskundigen, ouderen en studenten.

Implementatie grootste uitdaging

De daadwerkelijke implementatie van de basiscompetenties in het medisch onderwijs zal de grootste uitdaging zijn, zeker zolang nog niet op alle faculteiten een coördinator is aangesteld voor het ouderengeneeskundig onderwijs. Leyden Academy neemt daarom het initiatief tot een jaarlijkse conferentie voor universitaire kerndocenten en curriculumcoördinatoren op het gebied van ouderengeneeskunde, om ervaringen te delen en gezamenlijk ouderenzorg hoger op de onderwijsagenda te krijgen.

Samenwerking

Medisch studenten moeten al vroeg in de opleiding kennismaken met ouderengeneeskunde. Benadrukken Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso, en ANBO-directeur Liane den Haan. "Bij specialisten ouderengeneeskunde is die expertise wél aanwezig", zegt Nieuwenhuizen. "Wij pleiten daarom voor het beter borgen van de kennis over de ouderengeneeskunde in de medische opleiding. Bijvoorbeeld door een verplicht coschap in een verpleeghuis bij de specialist ouderengeneeskunde. Dit levert een bijdrage aan de kwaliteit."

Den Haan: "Uit recent onderzoek van ANBO en Verenso onder senioren blijkt dat zes op de tien (59 procent) deelnemers graag een betere samenwerking willen tussen de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde. Dat is ook broodnodig, want de specialisten ouderengeneeskunde hebben zicht op ouderdomsverschijnselen en ziekten. De samenwerking moet worden gestimuleerd. Meer uitwisseling van kennis leidt tot vroegtijdiger en effectievere aanpak: dat werkt kostenbesparend."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top