Tech

IGZ: geen gerichte controle databescherming

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voert op dit moment geen controles uit die specifiek gericht zijn op databescherming. Wel laat de organisatie een onderzoek uitvoeren door het RIVM om het risicobewustzijn bij zorgaanbieders te toetsen. Dat meldt de IGZ desgevraagd aan Telecompaper.

In 2013 bleek uit onderzoek van de IGZ dat ziekenhuizen onvoldoende maatregelen hadden genomen om het veilig gebruik van medische technologie. De resultaten van het lopende onderzoek worden in het derde kwartaal van dit jaar verwacht, zo schrijft Telecompaper. Op basis hiervan bepaalt de inspectie eventuele vervolgstappen voor het toezicht.

EPD

Veel ziekenhuizen zijn bezig zijn met de invoering van een nieuw elektronische patiëntdossier. De IGZ neemt dit mee in het toezicht op de ziekenhuizen vanuit het perspectief van patiëntveiligheid en risicobeheersing. De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging ligt bij de zorgaanbieders zelf. De inspectie ziet wel dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis (NVZ) het onderwerp op de agenda probeert te houden.

Cliëntenrechten

Momenteel ligt het wetsvoorstel 'Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens' in de Eerste Kamer. Het voorstel moet de eisen die gesteld worden aan beveiliging in wetgeving verankeren. De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer is voorzien voor 26 mei 2015, aldus Telecompaper.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

13 april 2015

Klaarblijkelijk heeft de IGz het veel te druk, want dit is toch echt een taak voor een overkoepelende overheidsinstantie. Dat men het te druk heeft is begrijpelijk, want de IGz heeft veel te veel taken. Maar het kan niet zo zijn dat niemand meer controleert of de ICT-beveiliging in orde is. Zelfs al is volledige dataveiligheid een illusie en zou men zich niet al te druk moeten maken over het lekken van somatisch-medische gegevens.

Voor een herschikking van de taken tussen de IGz en het Kwaliteitsinstituut die dat probleem helpt oplossen, zie https://gezondezorg.org/uitkomstassessment.php#igz.

Top