Tech

Informatiestelsel voor de zorg krijgt vorm

Informatiestelsel voor de zorg krijgt vorm

HIMSS - Het door VWS beloofde informatiestelsel voor de zorg, dat een betere gegevensuitwisseling moet bewerkstelligen, begint concreet vorm te krijgen. Er ligt sinds kort een basismodel voor interoperabiliteit, waarin zowel de formeel-juridische als praktisch-technische aspecten van informatie-uitwisseling zijn vastgelegd.

Bestuurder Tie Tjee van IHE Nederland denkt dat met dit generieke, landelijk te hanteren model de fase van vrijblijvendheid rond informatie-uitwisseling in de zorg definitief voorbij is. Dit jaar al gaan de huisartsenzorg en fysiotherapie met het model proefdraaien. Bij bewezen succes komt een verplicht model voor interoperabiliteit een flinke stap dichterbij, denkt Tjee.

Minister Schippers liet in 2013 al weten te streven naar een dwingend beleidskader. "Op het vlak van standaardisatie is vrijblijvendheid funest”, aldus Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. "Daarom is het belangrijk en urgent dat vrijblijvendheid wordt ingeruild voor verplichtende informatieafspraken en dat op de naleving ervan wordt toegezien."

"Dit alles betekent dat zorgaanbieders nu echt afspraken moeten gaan maken", stelt Tjee. "Helaas is de bestuurlijke betrokkenheid vaak nog onvoldoende. Bestuurders en managers weten vaak nog niet goed wat integrating the healthcare enterprise inhoudt. Vaak denken ze dat het over standaarden gaat, terwijl die niet meer dan een hulpmiddel zijn op weg naar interoperabiliteit. Maar doordat ze het als een technisch probleem zien laten ze de keuzes over  aan professionals. Het gevolg is dat er vaak voor beperkte peer-to-peer-oplossingen wordt gekozen, waarmee je niet over de hele keten heen kunt werken."

Strategisch issue

Volgens Tjee kunnen bestuurders in het licht van de huidige ontwikkelingen niet langer om het belang van interoperabiliteit heen. "Ziekenhuizen werken steeds meer samen of ze fuseren, dan wordt de onderlinge uitwisseling van informatie heel snel een strategisch issue."

Veiligheid

Daarnaast maakt informatieuitwisseling onderdeel uit van het integrale veiligheidsbeleid van zorgaanbieders en daar is de bestuurder eindverantwoordelijk voor. Recent onderzoek naar informatieuitwisseling rond kwetsbare oudere patiënten maakte eens te meer duidelijk dat informatieuitwisseling de achilleshiel van de Nederlandse zorg is. Volgens de IGZ is de overdracht van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders nog vaak incompleet, incorrect, niet tijdig of soms zelfs volledig afwezig. Met name kwetsbare ouderen lopen hierdoor "structurele risico’s". Dat constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op basis van onderzoek bij vier ziekenhuizen. Ook Tjee kunt de voorbeelden maar al te goed. "Dan hoor je van een medisch specialist hoe hij een onleesbare CD krijgt bij de overdracht van een kritieke patiënt." 

Niveau's

In het basismodel, dat mede door IHE Nederland en Nictiz is ontwikkeld, moet aan deze situatie een eind maken. In het model zijn alle aspecten die bij informatie-uitwisseling in de zorg een rol spelen verdisconteerd, van wet- en regelgeving tot zorgprocessen, informatie, applicaties en infrastructuur. "Het model is een handvat voor mensen die nadenken over interoperabiliteit", legt seniorbeleidsadviseur Vincent van Pelt op de site van IHE Nederland uit. "Van regerings-, managers-, medisch tot aan het technische niveau. Het model kan ook gezien worden als een checklist: waar moet je rekening mee houden als je inter-operabele systemen implementeert?"

Het basismodel voor interoperabiliteit wordt nog voorgelegd aan het 'informatieberaad' van het ministerie van Volksgezondheid. Naast VWS en het RIVM zijn ook vrijwel alle veldpartijen vertegenwoordigd, waaronder de zorgverzekeraars (ZN), de patiënten (NPCF), de ziekenhuizen (NFU, NVZ), de medisch specialisten (OMS), de huisartsen (NHG, LHV), de eerste lijn (InEen), de farmacie (KNMP), de GGZ instellingen (GGZ NL), gehandicaptenzorg (VGN), zorginstellingen (Actiz) en gemeenten (VNG).

---

De belangrijkste onderwerpen van de HIMSS 2015 zijn onderwerp van gesprek tijdens de Skipr Himss Highlights 2015 die Skipr op 29 mei houdt. Meld u nu aan.

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

L S

14 april 2015

Hahaha het staat er echt: "verplichtende informatieafspraken en dat op de naleving ervan wordt toegezien." De zorgverleners gaan afgerekend worden op het gebruik van ondeugdelijke systemen. Nog voordat het allemaal is geïmplementeerd beginnen ze vanuit Den Haag al dreigementen te verspreiden. Toonbeeld van politiek falen. Ze hebben zich slecht laten adviseren, met een dergelijk systeem als resultaat. Bij niet goed gebruik wordt de inspectie er op afgestuurd. Snappen ze nu werkelijk zelf niet dat er een totaal onoverzichtelijke bureaucratische draak is gecreëerd met die zogenaamde vlekkeloze koppelingen, ontelbare opt-in formuliertjes en absolute schijnveiligheid met misschien wel honderdduizend inlogcodes.

Bij 1 uniform persoonlijk zorgaccount is iedereen het best geholpen. Zweeds model. Den Haag wil het niet begrijpen. Ze uiten dreigementen uit eigen onvermogen iets deugdelijks te regelen.

L S

14 april 2015

Het Nederlandse EPD bevindt zich qua beeldvorming inmiddels in de Fyra-hoek.

http://www.smarthealth.nl/2013/09/11/eerste-succesverhaal-microsofts-healthvault-nationaal-epd-zweden/

L S

14 april 2015

http://www.smarthealth.nl/2015/04/14/epd-opera-nadert-ontknoping/

Top