ACTUEEL

VNG: Bussemaker stelt gemeenten in kwaad daglicht

Staatssecretaris Bussemaker stelt gemeenten in een kwaad daglicht en doet aan stemmingmakerij doet. Dit zegt Sandra Korthuis, directieraadslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Volgens de staatssecretaris zou uit onderzoek blijken dat gemeenten de extra 127 miljoen euro die zij in 2010 krijgen voor het opvangen van AWBZ-bezuinigingen aan andere dingen besteden, 'zoals lantaarnpalen en parkeerplaatsen'. VNG bestrijdt dit.

Onderzoek "niet representatief"

Bussemakers opmerkingen "missen elke feitelijke grond”, stelt Korthuis. Bovendien zou de extra 127 miljoen euro niet enkel voor welzijn bedoeld zijn. Van de 127 miljoen euro is 25 miljoen euro bedoeld voor huishoudelijke hulp en 34 miljoen euro om de nadeelgemeenten te compenseren. “Voor het opvangen van de AWBZ-bezuiniging met welzijnsvoorzieningen is dus 68 miljoen euro beschikbaar”, aldus Korthuis namens deVNG. Verder voert VNG aan dat het Rijk de gemeenten pas met de septembercirculaire heeft geïnformeerd over de 127 miljoen extra Wmo-budget dat pas in 2010 beschikbaar komt. Volgens VNG is het “dus onmogelijk dat er nu al valide onderzoeksgegevens zijn over de besteding van dat geld”. Afgezien daarvan kan een onderzoek onder twaalf gemeenten nooit representatief zijn volgens VNG.

Gebrekkige communicatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten verwijt de staatssecretaris ook dat ze de gemeenten steeds te laat en inadequaat informeert. Hierdoor hebben de gemeenten "die sinds eind 2008 klaar staan om beleid te maken" nog geen beeld van de effecten van de pakketverkleining in de AWBZ. Daardoor hindert de staatssecretaris de gemeenten in het maken van beleid om de gevolgen van de AWBZ-bezuiniging op te vangen. VNG merkt tevens op dat het CIZ nog volop bezig met het herindiceren van de oude doelgroep. Ondertussen hebben gemeenten al eigen geld in de Wmo gestoken, omdat eerdere middelen van het rijk ontoereikend waren, aldus Korthuis.

Verkokering van de Wmo

Korthuis vindt dat de staatssecretaris met haar opmerking een bijdrage levert aan de verkokering van de Wmo: “Als namelijk alle middelen binnen de Wmo geoormerkt worden voor bepaalde uitgaven, is er van breed beleid geen sprake meer. Dit bevreemdt de VNG des te meer, daar een maand geleden nog een constructief gesprek is gevoerd met de staatssecretaris over het weghalen van schotten binnen de Wmo.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top