HRM

'Toetsing bestuurder lariekoek'

'Toetsing bestuurder lariekoek'

Zorgbestuurder Hugo Keuzenkamp stoort zich aan de steeds strenger wordende regelgeving voor de toetsing van bestuurders. "De accreditatie van bestuurders in de zorg is modieuze kolder. Volstrekte lariekoek."

Dit zegt Keuzenkamp in het meinummer van Skipr magazine tegen interviewer Willem Wansink.

Keuzenkamp is bestuurslid van het Westfriesgasthuis in Hoorn en oud-directeur van het ziekenfonds bij Delta Lloyd. "Wat betekent zo'n accreditatie? Dat je een diploma moet halen of een gesprek moet voeren met de familie Doorsnee?"

"Je hebt juist bestuurlijke diversiteit nodig", stelt hij in Skipr. "Maar je moet ook de buitenbeentjes de ruimte geven, zelfs met het risico dat het af en toe fout loopt. Doe je dat niet, dan krijg je een conservatieve sector."

"Terughoudender worden"

Tegelijkertijd wijst Keuzenkamp op de neiging van medisch specialisten om patiënten te lang door te behandelen en de mogelijkheden die zij hebben om dat te doen. "We moeten af van de vanzelfsprekende houding dat artsen 'er nog een keer tegenaan gaan'. Professionals moeten terughoudender worden. Dat is pas verantwoorde zorg."

Keuzenkamp: "Opereren is handel. Zo lang specialisten worden betaald om te acteren in plaats van te praten, krijg je actie. Bij ons is de medische staf bijna volledig in loondienst, daardoor kan zo’n discussie wat gemakkelijker worden gevoerd", erkent hij.

Levenseinde

In West-Friesland, de Noord-Hollandse regio waar het Westfriesgasthuis zich op richt, is een onderzoek begonnen hoe er wordt omgegaan met ouderen die een heup breken. Orthopeden, huisartsen en verpleeghuizen doen eraan mee. Keuzenkamp: "Wat kunnen we met zijn allen verbeteren aan hun zorg? Die afweging dient transparanter te worden."

Zijn opmerking past in de actuele discussie over een andere kijk op het levenseinde. Ook de rol van de huisartsen verandert, stelt de bestuurder van het Westfriesgasthuis. "Zij moeten eerder met kwetsbare ouderen praten over het naderende levenseinde. Dat gebeurt nog te weinig omdat het moeilijk is."

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Ernest Müter

16 april 2015

Beste Hugo, met bovenstaande opmerkingen over de accreditatie van bestuurders ben ik het oneens. Het is zeker een uitdaging om een goed accreditatiesysteem op te zetten, maar het is wel onze verantwoordelijkheid als zorgbestuurders om dit aan te gaan. We moeten zelf de standaarden van ons vak verwoorden en ons daarop laten toetsen. En bereid zijn voortdurend bij te leren. De keuze gaat niet tussen accreditatie of vrijheid blijheid. De keuze gaat tussen zelf regelen of geregeld worden.

willeke stadtman

17 april 2015

Eindelijk eens twee (!) moedige standpunten in een zich steeds maar verdekt opstellende sector.

tjark reininga

19 april 2015

hoewel wat scherp aangezet, is de karakterisering als 'modieuze kolder' voor allerlei accreditatie-initiatieven helaas correct. liever was mij geweest, dat Hugo Keuzenkamp - met zijn grote ervaring - iets meer duiding gegeven had van zijn overwegingen bij deze karakterisering.
ik signaleer aan de ene kant de behoefte aan meer regels, meer canonisering, voor de invulling van de bedoelde functie, die zittende bestuurders een stevige verdedigingslinie geeft voor het gevoerde benoemingsbeleid (vergelijk de discussie over de beloning van (tob)bankiers). ernstiger nog is de behoefte van 'de politiek', onze volksvertegenwoordiging, aan manieren om te laten zien, dat zij onze belangen serieus behartigt. maar de (marktconforme) instrumenten zijn in mijn ogen doorgaans weinig meer dan geestenbezwering en hebben in de werkelijkheid weinig gevolg.

een van de weinige effecten die dit beleid wel heeft is, dat er steeds minder ruimte is voor afwijking van de formele lijn, doordat recht de plaats van onderling vertrouwen op gezond verstand inneemt. maar helaas moet ik ook constateren, dat de sector het er soms wel naar maakt.

Top