ACTUEEL

'Schrijf minder vaak Ritalin voor'

Kinderpsychiaters vinden dat medicijnen tegen ADHD minder vaak voorgeschreven moeten worden. Ze willen in samenwerking met andere betrokken professionals gaan werken aan een aanscherping van de richtlijnen voor het voorschrijven van dit soort medicatie.

Dit stelt de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) in een statement, dat het donderdag heeft overhandigd aan staatssecretaris Van Rijn (VWS). Daarmee maken de kinderpsychiaters hun zorgen kenbaar over toename in het gebruik van medicatie bij kinderen met ADHD. Die wordt volgens hen voorgeschreven zonder grondig onderzoek. Verder baart de trend hen zorgen dat studenten in toenemende mate ADHD-medicatie gebruiken om beter te kunnen studeren.

Lange termijn-effecten

"Methylfenidaat, het medicijn voor ADHD, is geen 'snoepje'", zegt Robert Vermeiren, voorzitter van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. "Voorschrijven mag enkel na grondige diagnostiek en toediening alleen samen met andere, gedragsmatige behandeling." Hij wijst erop dat er nog weinig bekend is over de lange termijn-effecten, vooral bij erg jonge kinderen. Daarom mag ADHD-medicatie alleen toegediend worden als het kind door drukte of concentratieproblemen ernstige gevolgen ondervindt en als de problemen niet op een andere manier op te lossen zijn.

De toename van ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie is daarnaast schadelijk voor kinderen en ouders voor wie dit middel wel noodzakelijk is. Ouders die hun kind bijvoorbeeld Ritalin geven, worden vaak neergezet als gemakzuchtig. Vermeiren: “De veroordeling die hiermee gepaard gaat en de onterechte angst die ouders ingeboezemd wordt, schaadt de toekomst van kinderen met ADHD".

Aanscherping richtlijnen

De kinderpsychiaters willen in samenwerking met andere betrokken professionals gaan werken aan een aanscherping van de richtlijnen voor het voorschrijven van medicatie bij ADHD. Deze professionele standaarden moeten steeds weer getoetst worden aan de actuele kennis en de praktijk. Vervolgens moet worden nagegaan of er conform deze richtlijnen gehandeld wordt.

Vermeiren: "Bij het aanbieden van het statement aan de staatssecretaris zullen we ook benadrukken dat we signalen ontvangen dat het voor kinderen met ADHD en hun ouders steeds moeilijker wordt om gepaste behandeling te krijgen. De recente veranderingen in de zorg en de forse bezuinigingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen als onbedoeld effect hebben dat medicatie nog de enige oplossing is."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top