ACTUEEL

Hulpverleners bundelen krachten

Psychologen, psychotherapeuten en pedagogen hebben P3NL opgericht. In deze nieuwe federatie bundelen zij hun krachten om kwaliteit bij het verlenen van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg te verstevigen.

Een krachtig en eenduidig geluid is volgens de betrokkenen essentieel voor het succesvol behartigen van de belangen van de achterban op het gebied van onder meer kwaliteit, professionaliteit en de financiële kaders. De positie van de leden moet worden erkend en versterkt. De federatie wil bijvoorbeeld de beleidsinvloed van de beroepsgroepen vergroten bij de inrichting en vergoeding van de zorg en jeugdhulp. Wettelijke, organisatorische en financiële kaders moeten daarbij in de toekomst geen belemmeringen meer vormen, maar kansen bieden voor de beroepsuitoefening door zorgprofessionals.

Bestuur

Het bestuur van P3NL bestaat uit vijf leden, met als voorzitter Jeroen Muller, die reeds vicevoorzitter is van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Bij de federatie zijn negen beroeps- en wetenschappelijke verenigingen aangesloten. Daarmee vertegenwoordigt P3NL zo’n 20 duizend psychologen, psychotherapeuten en pedagogen in Nederland. Deelnemende verenigingen zijn onder meer het NIP, de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie, de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

K.D. Debocht

16 april 2015

Een prima slogan voor de actie, “Het roer moet om”,
hard nodig en breed gesteund door vele artsen.
Het wordt de hoogste tijd voor een sterk protest,
de zorgverzekeraars krijgen en hebben veel te veel macht.
Politieke beslissingen die volkomen verkeerd uitpakken,
die artsen belemmeren in hun taken en de patiënten in hun zorgvraag.
Alles onder het motto de zorg moet betaalbaar blijven, dus maar bezuinigen.
Er is al veel voor gewaarschuwd, wie de slachtoffers worden van dit beleid.
In één van de rijkste landen van de wereld moet de zorg altijd toegankelijk en betaalbaar zijn, voor iedereen en onder alle omstandigheden.
Als de kosten te hoog oplopen, zal men moeten snijden in de bureaucratie, en moeten trachten de veel te complexe systemen te vereenvoudigen.
Helaas gebeurt heden ten dagen het omgekeerde.
Een reden te meer om de zorgverzekeraars hard aan te pakken en onder druk te zetten.
Eendracht maakt macht heren dokters, een zeer oude wijsheid.

Top