ACTUEEL

'Meer verwarde mensen op straat wél door veranderingen ggz'

Er bestaat wel degelijk een verband tussen het toenemend aantal verwarde mensen op straat en de veranderingen die momenteel in de ggz plaatsvinden. Dat concluderen CNV Zorg & Welzijn en Politiebond ACP. Volgens de bonden leiden de veranderingen bij de GGZ momenteel tot een chaos en is een kwetsbare groep mensen hier de dupe van.

De politie bracht begin april 2015 cijfers naar buiten over de toename van het aantal verwarde mensen op straat. Tussen 2013 en 2014 zag de politie een stijging met ruim 30 procent van bijna 53.000 naar bijna 60.000 meldingen. Dit is een grotere toename dan in de jaren ervoor. Een aanzienlijk deel van het werk van de politie is op dit moment gerelateerd aan mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek en psychosociale problemen.

Geen verband

Eerder schreef Minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer dat ze geen verband kon ontdekken tussen het stijgend aantal mensen dat in aanraking komt met de politie en de extramuralisering  in de ggz. Wel erkende ze dat er een probleem is. Als oplossing stelde ze meer ketenzorg en een versterking van de participatiemaatschappij voor.

Volgens CNV Zorg & Welzijn en de Politiebond ACP zijn deze oplossingen niet voldoende. Er bestaat naar hun mening "wel degelijk een rechtstreeks verband tussen het toenemend aantal verwarde mensen op straat en de veranderingen die momenteel in de GGZ plaatsvinden". Daarbij gaat het om ambulantisering en afbouw van het aantal crisisbedden, waardoor veel patiënten hun vertrouwde omgeving moeten verlaten en waardoor opname van psychisch verwarde mensen langer wordt uitgesteld.

Financiële druk

Ook spelen interne reorganisaties door financiële druk een rol. Hierdoor worden vacatures niet meer opgevuld met als gevolg dat de intensiteit van het werk onbeheersbaar dreigt te worden. En dan is er ook nog de transitie van ggz naar gemeenten en wijkteams. Er bestaan grote regionale verschillen in de wijze waarop gemeenten en wijkteams hun rol oppakken. Ook worstelen gemeenten met de vraag hoe ze met beperkt budget geestelijke gezondheidszorg vorm kunnen geven. Als gevolg hiervan krijgen cliënten niet de benodigde zorg.

Al deze ontwikkelingen leiden op dit moment tot chaos, volgens de bonden, die het eerst zichtbaar is in de grote steden. Uiteindelijk moeten de toch al onder grote druk staande politiemensen de problemen ad hoc oplossen. "Deze situatie kent alleen maar verliezers."

CNV Zorg & Welzijn roept minister Schippers op om op korte termijn de bezuinigingen op het beschermd wonen te stoppen, waardoor zeer kwetsbare mensen daar kunnen blijven waar ze horen – in de zorg en buiten bereik van politie en justitie. Schippers moet in kaart brengen wat nu daadwerkelijk de gevolgen zijn van de afbouw van de intramurale GGZ-plekken. Ook vraagt CNV de minister te onderzoeken welke problemen samenhangen met de transitie en welke problemen meer structureel van aard zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top