Finance

'Onderscheid wanbetalers zorgpremie niet te maken'

De politiek wil wanbetaling van zorgpremies hard aanpakken, zonder mensen te raken die echt niet kunnen betalen. In de praktijk blijkt het onuitvoerbaar om dit onderscheid te maken, blijkt uit onderzoek van Zorginstituut Nederland.

Mensen die hun zorgpremie niet betalen, krijgen eerst een aantal betalingsherinneringen van hun zorgverzekeraar. Bij een betalingsachterstand van tenminste zes maanden, wordt Zorginstituut Nederland ingeschakeld. Dat neemt de inning van de premie over, maar verhoogt deze ook met een boete van dertig procent. 

Solidariteit

Terecht, vindt regeringspartij VVD, omdat wanbetaler de solidariteit van het systeem ondermijnen. Echter, het boeteregime zorgt er ook voor dat mensen die echt niet kunnen betalen, dieper in de problemen raken, stellen tegenstanders.

De weerstand tegen het boeteregime wordt breed gedragen. In eerdere debatten over zorgpremiewanbetaling op 4 en 5 maart 2014 vroeg de Kamer minister Schippers (Volksgezondheid) en staatsecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) of het mogelijk is om onderscheid te maken tussen mensen die niet willen en mensen die niet kunnen betalen. Uit onderzoek van het Zorginstituut, blijkt dit niet uitvoerbaar, zo is te lezen in een verslag van het Kamerdebat.

Bijstand

Minister Schippers heeft de Kamer verzekerd dat de uitvoering erop is gericht om niet-kunners uit het boeteregime te halen. De minister komt aan de wens van de Kamer tegemoet door afspraken te maken met verzekeraars en gemeenten over de uitstroom van bijstandsgerechtigden, bijvoorbeeld door het aanbieden van collectieve verzekeringen.

De Kamerleden Bouwmeester (PvdA), Leijten (SP)en Klever (PVV) hebben de minister gevraagd om ook andere kwetsbare groepen hieronder te laten vallen, zoals Wajongers, arbeidsongeschikten en werkenden met een laag inkomen. De Kamerleden Dijkstra (D66), Leijten en Bruins Slot (CDA) willen dat de opgelegde boetes (deels) worden gebruikt om de opgebouwde schuld af te lossen.

Verder heeft de Kamer aan de minister en staatssecretaris gevraagd om gemeenten en zorgverzekeraars te stimuleren meer samen te werken op dit vlak. Staatssecretaris Klijnsma heeft de Kamer verzekerd dat zij dit doet.

De Kamer stemt op 21 april over de ingediende voorstellen.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Nick

17 april 2015

Men stelt dat 'het onderscheid niet te maken is' dit impliceert dat de goeden onder de slechten lijden (zoals zo vaak). Lijkt mij een gegronde reden om van het geheel af te stappen, één van de fundamenten van onze rechtsstaat behelst namelijk dat eenieder onschuldig is tot het tegendeel is bewezen.

Overigens ben ik voornemens om een petitie tegen deze bestuursrechtelijke premie te starten! Jullie blijven op de hoogte.

Nick

19 april 2015

Teken de petitie tegen de bestuursrechtelijke premie!

http://petities.nl/petitie/stop-de-bestuursrechtelijke-premie-van-het-zorginstituut

tjark reininga

20 april 2015

een duidelijk geval van het paard achter de wagen spannen. wanneer de zorgverzekeraar in plaats van aanmaningen al bij het voor de tweede maal uitblijven van een tijdige betaling een consulent stuurt, kan wellicht het oplopen van de schuld (en het verfoeilijke boete-stelsel) worden voorkomen. maar dan moet de zorgverzekeraar zijn verzekerden niet als potentiële kostenpost benaderen, maar als klant aan wie met een zorgvuldig en vertrouwelijk contact te verdienen is. en met wie niet alleen over de best mogelijke medische zorg wordt gesproken, maar ook over de financiële opties. dan kan een verzekeraar ook sneller bepalen, of zwaardere incasso-opties ingezet moeten worden (zoals boetes en deurwaarders).

Nogmaals

31 augustus 2015

Maken de zorgverzekeraars nog niet genoeg winst?

De betalende klanten kunnen er niet voor kiezen, om die verzekering maar niet te nemen. Ze hebben ook weinig keuze over het verzekeringspakket, want dat wordt door de overheid voorgeschreven. De verzekeringsbedrijven hebben een leuke melkkoe aan de verplicht verzekerden. Vooral aan de wanbetalers, want die betalen 30% meer voor een nog verder uitgekleed verzekeringspakket.

Vraagt niemand zich af, hoe het komt dat het aantal wanbetalers blijft stijgen? Vooral de laagste inkomens gaat het financiëel steeds slechter. Dat is geen toeval of natuurverschijnsel, maar het resultaat van beleid. De laagste inkomens dalen in reële koopkracht, de huren worden dwangmatig verhoogd, de consumentenprijs van voedsel, water en energie blijft stijgen, inkomens worden steeds later uitbetaald en vaste lasten (zoals zorgpremie) steeds eerder geïnd. Wordt je ziek, dan is het hoge verplicht eigen risico bedrag al genoeg om de premiebetaling een onmogelijke opgave te maken. Zo ontstaat een gat in de individuele begroting met als resultaat "wanbetaling".

Pak de graaizucht en de wanbetaling van overheden aan. Maak zorg niet ontoegankelijk door die idiote hoge eigen bijdragen. Dan zullen meer mensen in staat zijn hun premie op tijd te betalen.

Top