Finance

NVZ: NZa-bericht over fusies klopt niet

De suggestie dat ziekenhuisfusies tot flinke prijsstijgingen hebben geleid is onjuist. Dat zegt de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) naar aanleiding van berichtgeving van NRC Handelsblad. In een position paper van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt de suggestie gewekt dat acht van de dertien ziekenhuisfusies verboden hadden moeten worden. "De conclusies kloppen niet", aldus de NVZ.

"Deze conclusies ontleent de NZa niet aan een gedegen feiten onderzoek, zij zijn gebaseerd op een louter theoretisch model dat bovendien in Nederland nog niet in de praktijk getoetst is", zegt NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy. "Om een dergelijk rekenmodel dan als een harde norm te presenteren gaat te ver."

Verwarrend

Volgens de NVZ is het bericht van de NZa verwarrend en creëert het onnodig onrust. Ziekenhuizen herkennen de prijsstijgingen na fusie niet en bovendien zou er, anders dan de NZa doet vermoeden, wel degelijk zijn gekeken naar mogelijke prijsstijgingen en publieke belangen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevestigt dit beeld, zegt de ziekenhuizenvereniging. ACM heeft alle ziekenhuisfusies beoordeeld en oordeelde dat fusieziekenhuizen de prijs niet eenzijdig kunnen verhogen, onder andere omdat er voldoende tegenwicht is van zorgverzekeraars.

Prijsplafond

Het door de NZa gepresenteerde theoretische rekenmodel heeft zijn waarde in de praktijk nog niet heeft bewezen, stelt de NVZ. Daar heeft de ACM ook twijfels over. Yvonne van Rooy: "De NZa gebruikt voor haar informatie een rekenmodel dat niet aan de praktijk getoetst is. Dat de NZa nu voorstelt om met nieuw inhoudelijk fusietoezicht te komen om de publieke belangen te beschermen vind ik heel apart. Zo’n toets is er al en wordt uitgevoerd door de ACM. Diezelfde ACM kan bij fusies ook al prijsplafonds eisen als zij daar aanleiding toe ziet." (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top