Tech

Gegevensuitwisseling huisarts en fysiotherapeut gestandaardiseerd

Het Informatieberaad Zorg heeft de informatiestandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen huisarts en fysiotherapeut van toepassing verklaard. Hiermee kunnen deze zorgverleners zorginhoudelijke gegevens efficiënt en patiëntvriendelijk uitwisselen.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) verwacht dat de standaard zal leiden tot kwaliteitsverbetering. De standaard maakt het mogelijk om gegevens eenmalig vast te leggen aan de bron en geschikt te maken voor meervoudig hergebruik. Voor huisartsen en fysiotherapeuten betekent dit een vermindering van de administratieve lasten. De uitwisseling van gegevens is bovendien patiëntvriendelijker, stelt de KNGF, omdat die niet bij elke zorgverlener opnieuw zijn verhaal hoeft te doen.

Samenwerking

Gebruik en implementatie van de standaard ondersteunt de samenwerkingsafspraken die het NHG en het KNGF hebben gemaakt voor de overdracht van zorginhoudelijke gegevens van de patiënt, in 2010. In deze samenwerkingsrichtlijn wordt beschreven welke gegevens de ontvangende partij verwacht om hem in staat te stellen de kwaliteit van zorg te verlenen die de patiënt op basis van richtlijnen mag verlangen. Die samenwerkingsrichtlijn is op verzoek van betrokken partijen door Nictiz uitgewerkt in een standaard die in 2013 is gepubliceerd.

Het Informatieberaad Zorg, dat de informatiestandaard van toepassing heeft verklaard, is ingericht door het ministerie van VWS. Naast een stevige vertegenwoordiging vanuit VWS zelf hebben bestuurders van zorgkoepels, ZN en NPCF zitting in het Beraad. Het Informatieberaad wil sturing en regie bieden op het gebied van de informatievoorziening in de zorg. Dit gaat om de uitwisseling van informatie tussen zorgverleners onderling en met de patiënt, maar ook om het verzamelen van informatie ten behoeve van sturing en transparantie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top