ACTUEEL

ACM oneens met kritiek NPCF op fusies

ACM oneens met kritiek NPCF op fusies

De stelling dat de fusiegolf in de zorg voortkomt uit angst voor de Autoriteit Consument en Markt en dat de ACM samenwerking tussen zorgaanbieders niet zou toestaan, is onjuist. Dit stelt Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM.

In een blog op Skipr.nl reageert hij op de kritiek die Wilna Wind, directeur-bestuurder van de patiëntenfederatie NPCF, maandag uitte op de ACM. Fonteijn schrijft: "De conclusie van Wilna Wind dat fusies die niet in het belang van de patiënt zijn moeten worden tegengegaan deel ik volledig. De rest van haar betoog kan ik helaas niet volgen."

Angst voor de ACM

Volgens Wind komt de fusiegolf in de zorg voort uit angst voor de ACM. Die zou samenwerking tussen zorginstellingen niet toestaan, en daarmee partijen richting een fusie duwen. "Dat is onjuist", schrijft Fonteijn. "ACM staat positief tegenover samenwerking die er op gericht is zorg beter aan te laten sluiten op de behoefte van de patiënt. Tijdens een recente landelijke rondgang in de zorg heeft ACM zorgaanbieders juist nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheden van samenwerking."

Volgens hem schetst Wind een "karikaturaal beeld" van de fusietoets die ACM uitvoert. "Anders dan zij beweert doet ACM bij elke fusie zorgvuldig onderzoek. Hierbij worden – naast zorgverzekeraars en andere ziekenhuizen in de regio – patiëntenraden nauw betrokken. Deze achterban van mevrouw Wind is in verreweg de meeste gevallen voorstander van de fusies die aan ACM worden voorgelegd."

Ongewenste prijsverhogingen

De ACM beoordeelt of er voldoende alternatieven overblijven voor patiënten en of de fusie niet tot ongewenste prijsverhogingen leidt, legt Fonteijn uit. "Uiteindelijk is het aan ACM om de argumenten die door vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en ziekenhuizen worden ingebracht te toetsen en af te wegen tegen de overige beschikbare informatie, zoals gegevens over patiëntstromen en reistijden."

Wanneer zorgfusies om andere redenen door de politiek als onwenselijk worden beschouwd, moet daarover nadere duiding, volgens Fonteijn. “Dit kan door meer specifieke invulling te geven aan de publieke belangen die het zorgstelsel beschermt. Gedacht kan worden aan regels over maximale reistijd of het minimum aantal beschikbare alternatieven in het zorgaanbod. De wetswijziging waarmee het markttoezicht in de zorg wordt overgeheveld van NZa naar ACM biedt kansen om dat goed te regelen.”

Hoorzitting Tweede Kamer

Wilna Wind pleitte maandag voor een hoorzitting in de Tweede Kamer, waar alle betrokken kunnen praten over oplossingen voor problemen omtrent fusies in de zorg. De Tweede Kamerleden Lea Bouwmeester (PvdA) en Hanke Bruins Slot (CDA) geven gehoor aan de oproep van Wind en gaan hun collega-parlementariërs donderdag een voorstel doen om een hoorzitting te houden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top