ACTUEEL

Mantelzorgers maken zich nog steeds zorgen

Volgens mantelzorgers is het vaak onbekend welke zorg hun naaste in de loop van 2015 gaat krijgen, omdat gemeenten hierover nog geen uitsluitsel geven. 80 Procent van de mantelzorgers maakt zich dan ook zorgen over de overheveling van zorg naar gemeenten. Dit percentage is na het eerste kwartaal van 2015 even hoog als het eind 2014 was.

Dit concludeert belangenvereniging Mezzo voor mantelzorgers uit een peiling onder de achterban.

Onrust

Het feit dat gemeenten nog geen uitsluitsel geven over welke zorg mensen in de loop van 2015 krijgen, geeft onrust. Volgens Mezzo geeft het bovendien irritatie: "Mantelzorgers zijn dagen aan het rondbellen: naar de gemeente, zorgaanbieders, verzekeraars, SVB of CAK voor de juiste informatie. Instanties geven geen duidelijkheid, geen betrouwbaar antwoord en verwijzen onderling niet goed door."

Gemeenten sturen mantelzorgers zelfs naar Mezzo met de vraag of zij in aanmerking komen voor mantelzorgwaardering. Dit betekent dat gemeenten onvoldoende weten dat zij de mantelzorgwaardering moeten regelen en daarvoor forse budgeten ter beschikking hebben. Juist deze regelzaken, ervaren mantelzorgers als belastend.

Slechte communicatie

Volgens Mezzo is het nog te vroeg om te concluderen dat de overheveling van zorg naar gemeenten beheerst verloopt, zoals staatssecretaris Van Rijn onlangs beweerde. Mantelzorgers lopen vast door slechte communicatie en dito informatievoorziening door de verantwoordelijke instanties. Zo’n 60 procent van de mantelzorgers die aan de peiling hebben meegedaan, meldt dat gegevens weliswaar bekend zijn bij de gemeente, maar dat de gemeente onbekend lijkt te zijn met zijn of haar achterliggende verhaal.

Regelmatig doet Mezzo verslag van hoe de transities landen bij mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Deze trendrapportage beschrijft naast het gebrek aan informatie ook de signalen dat mensen financieel in de problemen komen. Onder andere door de verhoging van de eigen bijdrage en de invoering van de kostendelersnorm. Sommigen houden weinig meer over om van te leven. De kopzorgen rondom slechte communicatie en financiële problemen staan mantelzorgers in de weg om de zorg te bieden. Daarom roept Mezzo in deze trendrapportage op om mantelzorg mogelijk te maken in plaats van moeilijk.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top