ACTUEEL

‘Verpleeghuis Roël mishandelt bewoners’

Bewoners van particulier verpleeghuis Roël in Den Haag worden mishandeld en gekleineerd, aldus drie personeelsleden in het Algemeen Dagblad van 26 september. De politie Haaglanden zou hebben geweigerd een aangifte op te nemen en familieleden van een bewoner maken zich zorgen over de slechte zorg. Directeur Stella McHugh wijt de ophef aan een arbeidsconflict, waarvan volgens de personeelsleden geen sprake is.

Walhalla voor ouderen

Familieleden van een bewoner vertellen in het AD over dure (ongeveer 4.000 euro per maand) en slechte zorg, karig eten en te weinig aandacht, terwijl het verpleeghuis volgens hen door de directeur wordt voorgesteld als een walhalla. Volgens McHugh zijn de verhalen over mishandelingen te wijten aan een arbeidsconflict met een werknemer. Deze werknemer zou vervolgens collega’s en familieleden hebben opgestookt.

Mishandeling dementerenden

Eén van de bejaardenbezorgsters, die overigens inmiddels ontslag heeft genomen, meent dat McHugh haar bij haar sollicitatiegesprek ook gouden bergen heeft beloofd. Maar de baan is te zwaar en zij en haar collega’s zijn onvoldoende geschoold om de juiste zorg te kunnen verlenen. Daarnaast is er sprake van onderbezetting. Een collega zou daarnaast dementerenden uitmaken voor ‘kankerwijf’, zou ze ruw toespreken, in hun gezicht boeren en hard vastpakken.

Directie ontkent aantijgingen

Het verpleeghuis kampt met financiële problemen. Volgens de personeelsleden liggen overal brieven van incassobureaus, maar gaat de directeur wel regelmatig op vakantie. McHugh ontkent alle beschuldigingen. Het AD schrijft: “Van mishandeling is géén sprake, haar huis heeft een uitgebreid activiteitenprogramma, er is volop te eten en bewoners kunnen altijd naar buiten. Verder is het personeel prima opgeleid, heeft haar oppas hooguit eens een uurtje nachtdienst gedraaid, zijn de bewoners zeer tevreden en is ze slechts voor korte zakentrips naar het buitenland geweest.”

IGZ grijpt in

Brancheorganisatie Nevep reageert geschrokken op de situatie bij Roël. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dreigt in te grijpen als het verpleeghuis niet binnen twee weken voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nevep. De IGZ en Nevep verwachten dat de situatie bij Roël uitzonderlijk is. Zij kunnen hier geen uitsluitsel over geven, omdat pas eind 2009 een registratiesysteem voor particuliere zorgcentra wordt ingevoerd. Lees het gehele artikel van het AD.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ouderenbescherming

29 september 2009

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de problemen bij Huize Roël.

1Wat is uw reactie op het bericht dat er bij het privé verzorgingshuis misstanden zijn? (1)

2Kunt u de Kamer informeren over het Inspectierapport?3Wat is uw reactie op het lage opleidingsniveau van het personeel en het verrichten van handelingen waarvoor men niet bevoegd is?4Op welke wijze kunnen personeelsleden en/of bewoners en hun verwanten, optreden in het geval zij wonen in een huis dat privé-zorg biedt? Gelden daar dezelfde regels met betrekking tot inspraak en medezeggenschap?5Wat is uw oordeel over het gegeven dat mensen 4000 euro per maand betalen voor zorg en vervolgens geen goede zorg krijgen?6Erkent u dat privé-zorg slecht te controleren is, omdat zij buiten alle erkenningen vallen rond de WTZi? Bent u bereid voor privé verzorgings- en verpleeghuizen een erkenningprocedure in te stellen?7Wat is uw oordeel over de uitspraak van de Nevep dat ‘iedereen zonder zorgopleiding een verpleeghuis kan starten’?8Erkent u dat de vraag naar privé-zorg zal stijgen wanneer de zorg in reguleren verpleeg- en verzorgingshuizen verder verslechtert? Kunt u uw antwoord toelichten?9Hoeveel meer privé-zorginstellingen zijn onderworpen aan controle van de Inspectie?(1)AD, zaterdag 26 september 2009

vervolgkamervragen

15 mei 2010

Schriftelijke vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de situatie bij Huize Roel.1Is u bekend dat Huize Roel failliet is? (1)2Is het faillissement aan de Inspectie en/of het ministerie gemeld? Ben u van mening dat dit nodig is, juist vanwege alle controverse over deze zorginstelling? Kunt u uw antwoord toelichten?3Kunt u aangeven waar de bewoners van Huize Roel zijn ondergebracht en of deze woonvoorziening is aangesloten bij NeVeP?4Kunt u aangeven of u een registratie bij NeVeP voldoende is voor een kwalitatieve toets voor een zorginstelling of –organisatie? Wilt u uw antwoord toelichten?5Bent u van mening dat een faillissement, en een verhuizing van bewoners, bevordelijk is voor het welbevinden van mensen? Kunt u uw antwoord toelichten?6Bent u bereid om de curator van Huize Roel het verzoek te doen om onderzoek te doen naar faillissementsfraude? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wanneer wordt hierover uitsluitsel verwacht?7Erkent u dat er veel zorgorganisaties die (negatief) in het nieuws zijn failliet gaan? (2, 3, 4, 5) Kunt u aangeven hoe u dit beoordeelt?8Wordt in alle gevallen van faillissement van zorgondernemingen onderzoek gedaan naar faillissementsfraude? Zo neen, bent u van mening dat dit nodig is? Zo ja, wanneer kunt u ons informeren over de uitkomsten van die onderzoeken?(1)http://www.westonline.nl/nieuwsitem/41438(2)http://www.telegraaf.nl/binnenland/6701783/__Zorghoeve_Diogenes_failliet__.html?sn=binnenland(3)Kamervragen van het lid Leijten over faillissement van STN: 2010D18272(4)Kamervragen van het lid Leijten over het faillissement van Tootas: 2010D1637211 mei 2010SP Renske LeijtenEerdere berichtgeving over Huize Roël door Ouderenbescherming Nederland

Top