HRM

NCZ wil instemmingsrecht cliënten bij zorgfusies

Het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) wil dat cliënten een formele stem krijgen bij fusies in de zorg. Het NCZ heeft om deze reden bij minister Schippers van VWS aangedrongen om het adviesrecht of instemmingsrecht van patiënten- of cliëntenraden te verzwaren.

In een uitgebreide brief van 19 april aan de minister doet NCZ diverse aanbevelingen om de positie van patiënten- en cliëntenraden binnen de zorginstellingen verder te versterken. De NCZ loopt hiermee vooruit op het overleg op 29 april wanneer de vaste Kamercommissie van VWS zich buigt over de brief ‘Goed bestuur in de zorg’ die Schippers in januari schreef.

In deze brief gaat de minister in op onder meer  de medezeggenschap van patiënten en cliënten. Hoewel de minister schrijft zij bereid is om “noodzakelijke verbeteringen door te voeren” en een aantal concrete voorstellen doet, gaat dit volgens NCZ niet altijd ver genoeg. Daarnaast pleit NCZ voor een toereikend budget voor de cliëntenraden.

Toezicht

Ook doet de NCZ aanbevelingen om de dialoog tussen de raad van toezicht, bestuurders en de patiënten- of cliëntenraad te versterken door middel van een grotere verantwoordelijkheid van de raad van toezicht op het gebied van medezeggenschap. NCZ wil een vast aanspreekpunt voor de cliëntenraad bij het bestuur. NCZ wil daarnaast dat toezichthouders, zoals Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de patiënten- of cliëntenraad meer betrekken in hun onderzoeken, zowel in geval van mogelijk onbehoorlijk bestuur of wanbeleid als bij reguliere inspecties of controles.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top