Tech

Specialist: innovatie moet vooral kwaliteitsdoel dienen

Innovatie in de medische wetenschap moet vooral de kwaliteit van de patiëntenzorg verbeteren, vinden medisch specialisten. Daarnaast moet medische technologie efficiëntere zorgprocessen mogelijk maken. Het omlaag brengen van de kosten van de gezondheidzorg wordt door minder specialisten genoemd als doel voor medische innovatie. Dat blijkt uit een enquête die is gehouden onder specialisten van het AMC, VUmc en UMC Utrecht.

De enquête werd door Pontes Medical, het innovatiecentrum van de drie academische ziekenhuizen, uitgezet onder 1750 medisch specialisten. 280 van hen vulden de vragenlijst in. Daarnaast zijn twintig interviews gehouden onder specialisten van dezelfde ziekenhuizen.

Marketing?

De uitkomsten van de enquête werden donderdag besproken tijdens de vijfde jaarlijkse Pontes Medical Expertmeeting. Die werd deze keer gehouden aan de het VUmc en ingeleid door Wouter Bos, bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. Volgens Bos zijn de medisch specialisten die hij ontmoet vooral geïnteresseerd en gemotiveerd door de inhoud van hun vak. Marketing en hoe je geld kunt verdienen met je product is voor hen “een andere wereld”. Als er al gemarket wordt, is dat door een gedreven enkeling. 

De enquête van Pontes medical lijkt de woorden van Bos te bevestigen. Uit het onderzoek blijkt dat specialisten vooral heil zien in nieuwe medische technologieën op het  gebied van monitoring en diagnostiek (32 procent) en bij het uitbreiden van behandelopties (27 procent). Ondersteuning van de patiënt thuis (25 procent) en ondersteuning bij het volgen van herstel (16 procent) werden minder gekozen als innovatiekans.

Snellere diagnose en nauwkeuriger instrumenten

Bij verbeterde monitoring en diagnostiek hebben de specialisten nieuwe meetmogelijkheden voor betere diagnostiek (66 procent) voor ogen. Ook denken zij aan vroegdiagnostiek voor complicaties in het ziekenhuis (32 procent). Voor het verbeteren van behandelopties denken de specialisten voornamelijk aan medische instrumenten om nauwkeuriger te opereren (35 procent).

Bij patiëntondersteuning gaat het vooral om het voorkomen van terugval bij chronische ziekten (68 procent). Bij het ondersteunen bij en het volgen van herstel werd tenslotte voornamelijk gedacht aan kansen voor patiëntondersteuning bij actief herstel (68 procent).

Het merendeel van de specialisten denkt dat medische instrumenten de kwaliteit van patiëntenzorg (97 procent) en de patiëntveiligheid moeten verhogen (86 procent) en de zorgkosten moeten verlagen (60 procent). Ook gelooft het overgrote merendeel dat nieuwe medische technologieën efficiëntere zorgprocessen mogelijk maken (88 procent).

Tot slot geeft 42 procent van de respondenten aan zelf een idee te hebben gehad voor medische innovaties en 22 procent geeft aan momenteel een idee te hebben.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Bert Huisman

1 mei 2015

De postbode heeft de e-mail niet bedacht.....Het is de vraag of specialisten wel de enige partij zijn die je moet betrekken bij (onderzoeken naar) innovatie van de zorg? Innovatie is vooral: anders doen en niet meer (misschien wel beter) van hetzelfde.

Top