ACTUEEL

NVZ-topvrouw gaat toezien op accountant

Om het maatschappelijk vertrouwen te herstellen heeft accountantsbureau PwC een sterke, onafhankelijke raad van commissarissen in het leven geroepen. De raad bestaat uit voorzitter Jan Maarten de Jong, vicevoorzitter Nout Wellink, Naomi Ellemers, Frits Oldenburg, Cees van Rijn en NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy.

“Het herbouwen van vertrouwen in de maatschappij heeft PwC zelf als doel gedefinieerd en de nu in te stellen raad van commissarissen realiseert zich terdege dat zijn rol nu juist ligt in het bijdragen aan dat vertrouwen door zijn toezicht, zijn adviserende rol en de (publieke) verantwoording die hij dient af te leggen over het vervullen van deze taken”, stelt rvc-voorzitter De Jong. “Als raad realiseren we ons dat de directe aanleiding tot het instellen van deze raad is gelegen in de maatschappelijke discussie over de rol en functie van de accountant. Echter, binnen de brede partnership PwC zullen de werkzaamheden van de raad zich uiteraard ook gaan uitstrekken tot Tax & HRS en Advisory.”

Het besluit om een raad van commissarissen in te stellen is eerder dit jaar unaniem genomen door de partners van PwC Nederland.  “Dit onderstreept het brede draagvlak voor onze reis als organisatie om echt te werken aan het vertrouwen in de maatschappij”, zegt bestuursvoorzirrer Peter van Mierlo. “De afgelopen periode hebben we extra geïnvesteerd in de kwaliteit van de dossiers van de accountantscontroles. Tegelijkertijd beseffen we ons terdege dat dit een proces is van meerdere jaren. We bewegen in de goede richting, we zijn er nog niet.”

De leden van de raad van commissarissen zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Het is de bedoeling om de raad de komende maanden nog aan te vullen met een vrouw met een brede bestuurlijke ervaring, eveneens uit het publieke domein. De raad van commissarissen zal uit zeven personen gaan bestaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top